'Inzetten op bewegen helpt ziekenhuisopnamen van kwetsbare senioren voorkomen'

11 MRT 2024 17:11 | Kenniscentrum Sport & Bewegen
Dit is een expertquote via ANP Expert Support

Maureen Ros

Aanleiding:
Ondanks afspraken nog steeds te veel kwetsbare ouderen op spoedeisende hulp

Het aantal 70-plussers op de spoedeisende hulp (SEH) en elders in het ziekenhuis stijgt weer sinds 2022, ondanks afspraken in het Integraal Zorg Akkoord (IZA) om minder kwetsbare senioren op de SEH of andere afdelingen op te nemen (VeiligheidNL). Het lukt ziekenhuizen nog onvoldoende om kwetsbare senioren passend op te nemen of door te verwijzen. Meer aandacht voor preventie en het voorkomen van ziekenhuisopnamen kan uitkomst bieden.

Kwetsbare, zorgbehoevende senioren naar de juiste plek brengen, gebeurt op verschillende manieren. Hierbij gaat het echter steeds om passende acties na bijvoorbeeld een (val)incident. Vanaf het moment dat iemand het ziekenhuis binnenkomt, wordt nauwelijks meer bekeken hoe de aanmelding in het ziekenhuis voorkomen had kunnen worden. Terwijl daar juist kansen liggen.

Meer aandacht voor het voorkomen van (val)incidenten en het langer vitaal houden van senioren en kwetsbare ouderen loont. Inzetten op het stimuleren van senioren om voldoende te sporten en bewegen in het kader van een gezonde leefstijl speelt hierbij een belangrijke rol. Voldoen aan de beweegrichtlijnen draagt bij aan vitaal ouder worden. Echter voldoet minder dan de helft van de Nederlandse 65-plussers aan de beweegrichtlijnen. Bij 80-plussers is dit slechts een op de vijf. Inzetten op meer bewegen door senioren en ouderen kan hierdoor bijdragen aan het verlichten van de druk in de ziekenhuizen

De doelstelling om meer senioren te laten bewegen is opgenomen in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Gemeenten zijn hierdoor aan zet om (meer) senioren in beweging te brengen en valincidenten te voorkomen. Structurele samenwerkingen tussen zorg, gemeente, welzijn en sport en bewegen met aandacht voor bewegen voor/door senioren leidt tot een win-win situatie: Meer senioren die langer zelfredzaam en gezond blijven, helpen om de zorg overeind te houden en de SEH bedden efficiënt te benutten.https://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/producten/zelfredzaamheid-e-book-senioren/

Meer binnen de rubriek Zorg