Nieuw beurzenprogramma versterkt samenwerking rondom teruggegeven cultureel erfgoed

24 JAN 2024 14:59 | Stichting Nuffic

Vandaag wordt het nieuwe Cultural Heritage beurzenprogramma gelanceerd.[1] Dit programma is bedoeld voor studenten en jonge professionals uit Indonesië, Nigeria, Sri Lanka, Suriname en Zuid-Afrika. Geselecteerde deelnemers ontvangen een beurs om een masterprogramma te volgen in Nederland op het gebied van cultureel erfgoed. Dankzij dit programma, gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken en beheerd door Nuffic, kunnen zij belangrijke kennis en vaardigheden opdoen over het bestuderen en beheren van teruggegeven cultureel erfgoed.

Studenten die worden geselecteerd gaan bijvoorbeeld herkomstonderzoek uitvoeren, wat kan leiden tot teruggave van cultureel erfgoed. Ook doen ze kennis op over het samenstellen, beheren, en logistiek organiseren van exposities en collecties. Hierdoor blijft teruggegeven cultureel erfgoed goed bewaard en breed toegankelijk. Het nieuwe beurzenprogramma komt voort uit de behoefte aan meer kennis en vaardigheden op dit gebied vanuit Indonesië, Nigeria, Sri Lanka, Suriname en Zuid-Afrika.

Deelnemers aan het programma kunnen een specialistische masteropleidingen volgen in Nederland, zoals Applied Museum and Heritage Studies, Colonial and Global History of Cultural History and Heritage. Het programma financiert de opleiding van 15-20 studenten. De eerste beurzen worden in het voorjaar van 2024 uitgereikt. De eerste studenten starten hun studie in september 2024.

Roos Hogenkamp, Mt-lid en manager Nuffic Global: “Ik ben trots op dit actuele, vernieuwende beurzenprogramma dat gelijkwaardige kennissamenwerking bevordert tussen Nederland en het globale zuiden.”

Meer nodig dan teruggave

Landen waar Nederland cultuurgoederen van bezit hechten grote waarde aan het terugkrijgen van hun cultureel erfgoed, maar zien dit niet als einddoel. [2] Deze herkomstlanden hechten ook waarde aan het vergroten van kennis op het gebied van erfgoed- en museale zaken. Ondersteuning bij het opzetten van een museale infrastructuur, het opleiden van deskundig personeel, gezamenlijk onderzoek, en kennisuitwisseling worden door hen als cruciaal beschouwd om teruggegeven erfgoed goed te kunnen beschermen.

De lancering van dit beurzenprogramma is een belangrijke stap richting wederzijdse samenwerking rondom cultureel erfgoed. Het bevordert begrip tussen Nederland en herkomstlanden. Ook sluit het programma goed aan bij andere initiatieven, zoals het consortium koloniale collecties[3] en de mogelijkheden die de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) biedt.[4]

[1] Cultural Heritage Scholarship Programme: https://www.studyinnl.org/finances/cultural-heritage-scholarship-programme

[2] Advies Koloniale Collecties en Erkenning van Onrecht. Link: https://www.raadvoorcultuur.nl/documenten/adviezen/2020/10/07/advies-koloniale-collecties-en-erkenning-van-onrecht

[3] Consortium Koloniale Collecties. Website: https://colonialcollections.nl/

[4] Onderzoek naar collecties met een koloniale context: https://www.nwo.nl/onderzoeksprogrammas/nationale-wetenschapsagenda/thematische-programmering/onderzoek-naar-collecties-met-een-koloniale-context

Over Nuffic Nuffic is de Nederlandse organisatie voor internationalisering in het onderwijs. Onze ambitie is dat iedere leerling en student internationale ervaring kan opdoen. Van primair en voortgezet onderwijs tot beroepsgericht en hoger onderwijs en onderzoek. Voor meer informatie: www.nuffic.nl Over Nuffic Global Meer informatie over de activiteiten van Nuffic global vind je hier: https://www.nuffic.nl/en/our-activities-abroad

Meer binnen de rubriek Kunst en cultuur