'Internationale afgestudeerden kunnen deel onderwijsvacatures vullen'

20 DEC 2023 15:30 | Nuffic
Dit is een expertquote via ANP Expert Support

Bregje Wijsenbeek

Aanleiding:
Ruim een op de drie onderwijsvacatures is voor voltijdbaan

De groep afgestudeerde internationale studenten levert een belangrijke bijdrage aan het vullen van tekorten op de Nederlandse arbeidsmarkt. Een kwart van hen woont 5 jaar na afstuderen nog in Nederland.

Uit Nuffic stayrate onderzoek (2022) blijkt dat internationale studenten van de studierichting onderwijs het vaakst blijven: de blijfkans is in het wo en hbo het hoogst bij de onderwijsopleidingen. Daar zien we dat 84 procent van de wo-afgestudeerden en 54 procent van de hbo-afgestudeerden 5 jaar na afronding van hun studie nog in Nederland woont.

Uit ons recente drijfverenonderzoek blijkt dat de meeste internationale studenten na afstuderen in Nederland willen blijven. Het niet kunnen vinden van geschikt werk en de Nederlandse taaleisen zijn vaak genoemde redenen om te vertrekken voor deze groep.

In het primair en middelbaar onderwijs zijn mogelijkheden om een deel van de lessen in het Engels te verzorgen. Bijvoorbeeld in het kader van tweetalig primair onderwijs (tpo) of  tweetalig onderwijs (tto) op de middelbare school.

Wij zijn ervan overtuigd dat internationale afgestudeerden een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het vullen van vacatures in het onderwijs. Door de juiste acties van onderwijsinstellingen, scholen en de Nederlandse overheid kan de blijfkans onder afgestudeerde internationale studenten verder worden verhoogd, met positieve gevolgen voor de onderwijssector, en de Nederlandse kenniseconomie en schatkist.

Meer binnen de rubriek Onderwijs