'Overheid moet verantwoordelijkheid nemen en alle burgers tegen energiemarkt beschermen'

15 SEP 2023 11:24 | Vastelastenbond

Dit is een expertquote van Dirk-Jan Wolfert, CEO, Vastelastenbond.

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Energiesector maakt alvast geld vrij voor voortzetting Noodfonds (2) | ANP

Het is goed dat energieleveranciers in tegenstelling tot het kabinet hun verantwoordelijkheid nemen en consumenten willen beschermen tegen de grillige energiemarkt. Door 20 miljoen euro in het Tijdelijk Noodfonds Energie te storten, spelen energieleveranciers in op een mogelijke energiecrisis als het prijsplafond hartje winter stopt. 

Het is wrang om te constateren dat de politiek nog niet voor alle burgers in beweging lijkt te komen en door derden aangespoord moet worden om in actie te komen. Absolute minima worden door de overheid gecompenseerd met steunmaatregelen, maar dat is helaas niet genoeg. 

Als het prijsplafond eindigt, betekent dat dat er veel huishoudens met een inkomen dat net boven het minimum uitkomt tussen wal en het schip beland. Het prijsplafond maakt geen onderscheid en beschermt alle burgers. Als deze steunmaatregel verdwijnt, is de kans groot dat miljoenen huishoudens hartje winter in de problemen komen. 

Zonder het prijsplafond zijn consumenten, tijdens de maanden waarin deze overheidssteun het hardst nodig is, overgeleverd aan een ronduit onvoorspelbare energiemarkt. In de winter lopen de energieprijzen vanwege de grote vraag op en dat zorgt voor hogere stookkosten.

Mensen die uit angst voor hun energierekening de verwarming niet meer aan durven te zetten en hun toevlucht zoeken tot een kleedje is een scenario dat het kabinet niet mag accepteren. De overheid is verantwoordelijk voor de bescherming van haar burgers. Door geen extra geld vrij te houden om burgers de winter door te laten komen, laten zij mensen letterlijk in de kou staan.

Meer binnen de rubriek Energie en brandstoffen