'Gemeenten luisteren niet naar de burger in het WOZ-debat'

11 JUL 2023 12:51 | Vastelastenbond

Dit is een expertquote van Dirk-Jan Wolfert,  CEO, Vastelastenbond.

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: ‘We kunnen de strijd met die WOZ-bureaus nooit winnen’; gemeenten zien aantal bezwaren fors stijgen | Aalten | gelderlander.nl

Gemeenten worden overspoeld door WOZ-bezwaren en zeggen dat WOZ-adviesbureaus daarvoor verantwoordelijk zijn. Deze bureaus zijn echter niet het probleem, want dat is de onduidelijkheid die burgers ervaren rond de totstandkoming van WOZ-waarde.

Burgers kunnen de waarde niet controleren en vertrouwen de taxatie van de gemeente niet. Dat is de reden dat er dit jaar massaal bezwaar is gemaakt. Het merendeel van de bezwaren is rechtstreeks bij de gemeenten ingediend, maar veel mensen kozen voor de hulp van WOZ-adviesbureaus.

Gemeenten zijn niet blij met deze bureaus en hebben de staatssecretaris om hulp gevraagd om het lastiger maken om een bezwaar via een WOZ-adviesbureau in te dienen. Het probleem rond de WOZ-problematiek wordt daardoor echter niet opgelost.

Het zou de overheid sieren om de hand in eigen boezem te steken en de wetgeving aan te passen in plaats van te spreken van een ‘strijd’ met WOZ-adviesbureaus. Laten we strijden voor duidelijke en kloppende WOZ-waarden die controleerbaar zijn.

Zorg er als gemeente voor dat burgers vroegtijdig inzicht hebben in hun WOZ-waarde, zodat ze er in alle rust vragen over kunnen stellen als dat nodig is. Nu ploft de WOZ-waarde op de mat en moet er vrijwel direct wat gedaan worden en dat zorgt voor frustratie. Met een goede, kloppende woningtaxatie is bezwaar maken namelijk niet nodig.

Meer binnen de rubriek Woningmarkt en vastgoed