'Het plan van aanpak van NPO lokt dader-slachtofferdenken uit'

29 MRT 2024 09:31 | Charlotte van Asseldonk
Dit is een expertquote via ANP Expert Support

Charlotte Van Asseldonk

Aanleiding:
Plan van aanpak publieke omroep voor veiliger werkcultuur

Het plan van aanpak van de NPO voor een veilige werkcultuur, kan het denken in dader-slachtoffer versterken. Door alle focus te leggen op het leiderschap, ontstaat er een cultuur van wij-tegen-zij. Dat helpt niet om het doel te bereiken. Voor een positieve verandering is geen polarisatie nodig, maar samenspraak en gedeelde verantwoordelijkheid. 

Voorop gesteld: uiteraard moet het bullebakleiderschap en grensoverschrijdend gedrag van leiders worden aangepakt. En natuurlijk is het belangrijk om slachtoffers hulp te bieden, waar nodig. 

Het plan van aanpak van NPO legt de focus op de verandering van het leiderschap en geeft daar een structuur voor. De organisatie komt tegemoet aan de wensen van het publiek en laat zien dat ze het serieus willen aanpakken. 

Voor de bühne werkt dat. Maar de eenzijdige focus op het leiderschap heeft ook een gevaar in zich. Het werkt stigmatiserend. Leiders zijn de ‘schuldigen’ die veroordeeld moeten worden, medewerkers de ‘zwakken’ die hulp nodig hebben. 

Wanneer het dader-slachtofferdenken dominant wordt in een organisatie, kan dit een cultuur van slachtofferschap bevorderen waarin medewerkers hun eigen vermogen om invloed uit te oefenen op hun omstandigheden verliezen. Mensen verliezen hun veerkracht en voelen zich afhankelijker, waardoor de onveilige dynamiek voortsuddert. 

Een veilige werkcultuur bereik je door zowel leidinggevenden als medewerkers verantwoordelijk te maken voor de veranderingen die nodig zijn. Voor beide groepen is het belangrijk om aan oplossingen te werken en gedrag te vertonen dat bij een gezonde organisatiecultuur hoort. Zoals bijvoorbeeld elkaar aanspreken op verantwoordelijkheden en kritiek durven geven en ontvangen. 

Zo bereik je een cultuur van vertrouwen en wordt de organisatie weer een geheel. 

Meer binnen de rubriek Algemeen nieuws