Persuitnodiging | Haagse onderwijsinstellingen tekenen verklaring inclusief onderwijs

29 SEP 2023 08:45 | ECIO, Expertisecentrum inclusief onderwijs

Op maandag 2 oktober a.s. ondertekenen Haagse hogescholen en mboRijnland een intentieverklaring voor inclusief onderwijs. Vertegenwoordigers van De Haagse Hogeschool, mboRijnland, Hotelschool The Hague en Hogeschool der Kunsten Den Haag zijn hierbij aanwezig. De scholen komen samen op een speciale bijeenkomst van De Haagse Hogeschool die in het teken staat van inclusief onderwijs. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in het kader van de Week van Toegankelijkheid, die van 2  t/m 7 oktober plaatsvindt.

Ruim een derde van de studenten studeert met een beperking

Ruim een derde van studenten in het hoger onderwijs volgt een opleiding met een mentale of fysieke beperking. Hiervan wordt 39% belemmerd in hun studie. Ook in het mbo geeft één op de drie studenten aan te studeren met een beperking, leerprobleem of blijvende ziekte.

Commitment aan het VN-verdrag voor mensen met een handicap

Nederland heeft in 2016 het VN-verdrag voor mensen met een handicap omarmd. Hiermee zijn we als Nederland verplicht om ervoor te zorgen dat studenten met een beperking op gelijke voet kunnen deelnemen aan het onderwijs als studenten zonder beperking. Dit verdrag roept op tot inclusief onderwijs. Om te laten zien dat hogescholen en universiteiten hier gehoor aan geven kunnen zij een speciale intentieverklaring ondertekenen. Deze verklaring is opgesteld door het Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO). Op 2 oktober laten de Haagse scholen en mboRijnland zien dat zij zich committeren aan het VN-verdrag en hier werk van maken voor hun studenten.

Alle ondertekenaars krijgen toegang tot een landelijke werkgroep waarin onderwijsinstellingen ervaringen kunnen delen. ECIO ondersteunt alle ondertekenaars met kennis over implementatie van het verdrag, zodat de ondertekening in praktijk wordt gebracht. 

ECIO voert samen met de onderwijsminister Robbert Dijkgraaf campagne voor 100% commitment van alle hogescholen en universiteiten. Inmiddels hebben 12 universiteiten, 15 hogescholen en 6 mbo-scholen het verdrag ondertekend.

Praktische informatie

Locatie:

De Haagse Hogeschool, Ovaal 2 - Bestuurszaken |  Johanna Westerdijkplein 75 | Den Haag 

Tijd

17:00 – 18:15 uur | Interactief programma met panelsprekers, ervaringsdeskundige studenten en CvB leden van verschillende Haagse onderwijsinstellingen. Gasten die hierbij onder andere aanwezig zijn:

  • Elisabeth Minnemann, voorzitter College van Bestuur (CvB) De Haagse Hogeschool 
  • Otto Jelsma, voorzitter College van Bestuur (CvB) mboRijnland  
  • Regine von Stieglitz, voorzitter College van Bestuur (CvB) Hotelschool The Hague
  • Huug de Deugd, voorzitter College van Bestuur (CvB)  Hogeschool der Kunsten Den Haag 
  • Guusje Ter Horst, bestuurlijk aanjager Onbeperkt Meedoen ministerie VWS
  • Elke van Doorn en Joyce van der Wegen, Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO)
Wil je vanuit de pers aanwezig zijn bij de ondertekening van het VN-verdrag? Geef dan je aanwezigheid door aan Joyce van der Wegen. Bereikbaar via joyce.vanderwegen@ecio.nl of 0615821724

Meer binnen de rubriek Onderwijs