100% VN-proof - dé maat voor inclusief onderwijs

22 NOV 2022 09:45 | CINOP

De inclusiviteit van Nederlandse onderwijsinstellingen moet en kan beter. Ook vanuit Europees perspectief loopt Nederland hierin achter. Nederland ratificeerde het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in 2016. Dit betekent dat onderwijsinstellingen verplicht moeten  werken aan de implementatie van de doelen van het VN-verdrag. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat er nog steeds een hiaat zit tussen de intentie van onderwijsinstellingen en de concrete effecten voor studenten. Op 28 november aanstaande staat het VN-verdrag daarom centraal tijdens het ECIO-congres: De Staat van Inclusief Onderwijs. Hoe draagt de ondertekening van de intentieverklaring VN-verdrag bij aan inclusief onderwijs en welke stappen heb je daarin als onderwijsinstelling dan te zetten? Op die vragen krijgen de deelnemers antwoord.

Intentieverklaring VN-verdrag Handicap: richtsnoer voor inclusief onderwijs

Het VN-verdrag staat voor optimale studeerbaarheid en benutting van talenten en kansen. Met persoonlijke autonomie en volledige participatie met gelijke kansen voor iedereen. Zodat alle studenten zich welkom, gewaardeerd en gerespecteerd voelen. Ondertekening van de intentieverklaring VN-verdrag leidt tot meer commitment vanuit de top van de organisatie en meer kennisdeling tussen onderwijsinstellingen. ECIO ondersteunt met de landelijke werkgroep VN-verdrag deze onderwijsinstellingen met tal van activiteiten en kennis over het implementeren van de doelen van het verdrag. De ondertekening van de intentieverklaring is dan ook de start van een grote stap voorwaarts.

ECIO-congres: De Staat van Inclusief Onderwijs | 28 november 2022 – Domstad, Utrecht

Beeldmerk ECIO-congres 'De Staat van Inclusief Onderwijs'Wat gaat goed? Wat kan beter? Waar liggen de kansen? Op deze vragen krijgen de deelnemers antwoord tijdens het ECIO-congres: De Staat van Inclusief Onderwijs. Een dag van inspiratie en ontmoeting voor bestuurders, onderwijsprofessionals vanuit het hoger onderwijs, mbo en toeleidend onderwijs. Met handvatten voor het vormgeven van inclusief onderwijs rondom acht bepalende inclusie-elementen: het onderwijssysteem, leeromgeving & cultuur, onderwijsprogramma & toetsing, ondersteuningsaanbod, toerusting onderwijsprofessionals, overgangen van en naar onderwijs, landelijke en regionale samenwerking en monitoring & datagebruik.

Campagne 100% VN-proof

Het congres is tevens het startschot voor de campagne 100% VN-proof onderwijs. De campagne is geslaagd wanneer alle mbo- en hogeronderwijsinstellingen de intentieverklaring VN-verdrag hebben ondertekend. Hiermee zetten zij koers naar inclusiever onderwijs.

Meer informatie

Wil je als pers aanwezig zijn op het ECIO-congres: De Staat van Inclusief Onderwijs? Neem contact op met Nora Bruning: nbruning@cinop.nl, 06-13678982. Voor aanvullende vragen kun je contact opnemen met Franka van de Wijdeven, persvoorlichter Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO): fwijdeven@cinop.nl, 0623923649.

Meer binnen de rubriek Beroepsonderwijs