'Plannen De Jonge nadeel voor grondeigenaar en breuk met Omgevingswet'

03 JUL 2023 10:58 | Wolters Kluwer Schulinck

Dit is een expertquote van Alphons van den Bergh, Senior vakredacteur Omgevingsrecht, Wolters Kluwer Schulinck

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Hoogleraar onteigening: minister Hugo de Jonge gaat in tegen eigen wet - Boerderij

Door gelijktijdig en parallel aan de onderhandelingen met grondeigenaren een onteigeningsprocedure te starten, kan de gemeente sneller aan de woningbouwopgave voldoen in situaties waarbij grondeigenaren niet willen meewerken aan de uitvoering van een visie of programma. Dit schrijft woonminister Hugo de Jonge in zijn brief over de modernisering van het (gemeentelijk) grondbeleid.

De overheid wil tot 2030 in totaal 900.000 woningen bouwen om te kunnen voorzien in de woningbehoefte in Nederland. Om dit ambitieuze plan waar te kunnen maken, wil de minister het grondverwervingsproces vereenvoudigen door het onteigeningsproces parallel te laten lopen aan het minnelijke overleg.

Dit is een breuk met de bestaande praktijk en de Omgevingswet, die overheden aanspoort eerst minnelijk te onderhandelen. Een dergelijke handelwijze heeft bovendien het risico van onbehoorlijk bestuur. Door het onteigeningsproces naar voren te trekken, kun je je afvragen in hoeverre de grondeigenaar nog ruimte heeft of voelt voor onderhandeling.

Meer binnen de rubriek Woningmarkt en vastgoed