'Als Dick Schoof wil verbinden, moet hij op vier zaken letten'

30 MEI 2024 12:32 | Charlotte van Asseldonk
Dit is een expertquote via ANP Expert Support

Charlotte Van Asseldonk

Aanleiding:
Dick Schoof wil 'premier van alle Nederlanders' zijn

Beoogd minister-president Dick Schoof wil vooral een ‘verbinder’ zijn. Dat is belangrijk, want verbindend leiderschap is een goede om manier om vertrouwen te winnen, mensen mee te krijgen en betrokken te houden. Zeker in turbulente tijden. 

Typerend voor verbindende leiders is dat zij niet zichzelf, maar de organisatie voorop zetten. Ze maken zich ondergeschikt aan iets wat groter is dan zichzelf en ze dienen het grotere geheel.

Verbindende leiders zijn goed in vier aspecten.

Ten eerste bouwen ze aan vertrouwen door transparant, consistent en eerlijk te zijn in woord en gedrag. Ten tweede tonen ze compassie, ze communiceren open, luisteren actief en stellen verdiepende en open vragen. Daarmee laten ze zien dat ze iedereen in de groep zien, horen en waarderen. Als derde bieden ze stabiliteit en zorgen ze voor een solide basis door helder over doelen en resultaten te communiceren en duidelijke afspraken te maken over de verwachtingen over en weer. En tenslotte geven ze perspectief omdat anderen zich graag verbinden aan iemand die situaties ‘beter’ maakt. Ze bepalen de stip op de horizon en de manier om daar te komen. 

De ervaring leert dat hoe beter leiders invulling geven aan deze vier aspecten, hoe positiever de werkomgeving is, hoe meer betrokkenheid ze creëren en hoe beter de (organisatie)resultaten zijn.

Schoof wordt door anderen als verbinder gezien. Dat is belangrijk, want het komt vaak voor dat leiders zichzelf als verbinder zien, terwijl de omgeving dat anders ervaart. 

Een leider zegt bijvoorbeeld verbinding als waarde te hebben, maar is in de praktijk vooral met zichzelf en met de eigen agenda bezig. Daardoor zijn mensen op hun hoede en duurt het langer voordat ze zich aan de leider willen verbinden. Natuurlijk ligt het niet zwart wit, ook een verbindende leider heeft een duidelijke agenda nodig, dat is noodzakelijk om effectief te zijn. 

Een misverstand over verbindend leiderschap is dat de leider alles moet doen voor een goede relatie. Dat maakt een leider tot speelbal van de omgeving, hét recept om leiderschap weg te geven.

Meer binnen de rubriek Algemeen nieuws