'Antwoord op vragen EU-Hof over Nederlands in­bur­geringsstelsel is al beschikbaar'

21 AUG 2023 15:47 | Wolters Kluwer Schulinck

Dit is een expertquote van Guido Le Noble, Content Editing Manager, Wolters Kluwer Schulinck.

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Afdeling bestuursrechtspraak stelt prejudiciële vragen over Nederlands inburgeringsstelsel - Raad van State

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in maart opheldering gevraagd aan het Europees Hof van Justitie in Luxemburg over het oude Nederlandse inburgeringsstelsel. Zij wil weten of het uitgangspunt onder het oude inburgeringsstelsel dat asielstatushouders de volledige kosten van de integratievoorzieningen moeten betalen, in lijn is met de verplichting van de Nederlandse overheid om asielstatushouders toegang te geven tot integratieprogramma’s. En of het daarbij uitmaakt dat asielstatushouders een lening kunnen aanvragen die wordt kwijtgescholden als zij op tijd hun inburgeringsexamen behalen.

Het antwoord lijkt echter al beschikbaar. Interessant in deze kwestie is dat prof. mr. C.A. Groenendijk, die geldt als autoriteit in deze kwestie, al jaren geleden schreef dat de verplichting tot terugbetaling van de lening en de verplichting om asielstatushouders toegang te geven tot integratieprogramma’s moeilijk verenigbaar zijn.

Als de terugbetalingsverplichting inderdaad problematisch was, zoals Groenendijk schreef, dan had de Nederlandse overheid asielstatushouders destijds beter een geldbedrag zonder terugbetalingsverplichting kunnen aanbieden, of hen direct integratievoorzieningen kunnen aanbieden.

Meer binnen de rubriek Politiek en overheid