'Gemeenten zijn bij schuldhulp niet verplicht om hulpvragers een BKR-registratie te geven'

06 APR 2023 11:51 | Wolters Kluwer Schulinck

Dit is een expertquote van Patricia Eickmans-van der Poel, juridisch specialist schuldhulpverlening, Wolters Kluwer Schulinck

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Velsen wil soepeler omgaan met giften voor inwoners in de bijstand en met BKR-registraties | Haarlems Dagblad

Gemeenten zijn niet verplicht om iedereen die om hulp vraagt bij het oplossen van schulden een BKR-registratie schuldhulp te geven. Het belang van de inwoner bepaalt of registratie nodig is.

De wet verplicht gemeenten om kredietverstrekkers in te lichten over lopende schuldhulptrajecten. Het doel is om te voorkomen dat kredietverstrekkers onbedoeld de schuldhulp verstoren en om nieuwe schulden te voorkomen.

Een logische keuze is om deze verplichting uit te voeren via een register. Dat kan lokaal, maar landelijk is fijner. Er is slechts één landelijk register dat alle kredietverstrekkers gebruiken, en dat is het BKR. Maar aan het gebruik van dat register kleven ook nadelen.

De vraag is daarom of gemeenten altijd alle schuldhulpvragers BKR mogen registreren. Het antwoord op die vraag komt van de Hoge Raad. Zo’n BKR-registratie is alleen toegestaan als dat proportioneel is. Feitelijk moet de gemeente zich dus altijd afvragen of de BKR-registratie wel echt noodzakelijk is. Kan iemand ook goed geholpen worden zonder BKR-registratie, dan mag deze achterwege blijven. Het belang van de inwoner bepaalt dus of registratie nodig is.

Een tweede vraag is dan hoelang een registratie zichtbaar mag blijven. Het antwoord: niet langer dan in de wet is geregeld, dus alleen tijdens schuldhulp.

Meer binnen de rubriek Politiek en overheid