NVVE: méér gesprekken over combinatie dementie-levenseinde

22 JUN 2024 17:00 | NVVE

Het Steunpunt Levenseinde en Dementie van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) kreeg in 2023 vijf procent méér vragen dan in 2022. Het aantal adviesgesprekken over dementie steeg tot 14 procent van het totaal, neerkomend op 414 gesprekken. Vrijwilligers van de NVVE verzorgden in 2023 bijna 2.000 spreekuurconsulten over wilsverklaringen, een stijging van 16 procent ten opzichte van 2022.    

Dat blijkt uit het Jaarverslag 2023 van de NVVE, dat zaterdag 20 juni is vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) in Amersfoort. In totaal kwamen bij de NVVE vorig jaar 32.500 telefoontjes binnen. Het gros van die gesprekken kon direct worden afgehandeld. In 2.960 gevallen waren er vervolggesprekken nodig. Daarbovenop bezochten NVVE-consulenten een kleine duizend keer een lid thuis voor een adviesgesprek. Behalve meer vragen over dementie kreeg het adviescentrum van de NVVE ook te maken met meer vragen over euthanasie: van 28 procent van het totaal in 2022 nam dat toe tot 33 procent in 2023 (bijna 1.000 gesprekken). Eind 2023 telde de NVVE 173.400 leden, een toename van 1.000 leden.  

Zelf keuzes maken 

Fransien van ter Beek, voorzitter van de Raad van Bestuur van de NVVE, is niet verbaasd over de toename van het aantal gesprekken over dementie en euthanasie. 'We worden steeds ouder. Ziektes waar we voorheen dood aan gingen, hart- en vaatziekten bijvoorbeeld, worden uitgebannen of goed te behandelen. Steeds meer mensen vormen zich een mening over de laatste levensfase; ze willen daar zelf de regie over voeren. Deze generatie is gewend zelf keuzes te maken.' De kans dat iemand in zijn leven dementie krijgt is één op vijf. Naarmate de ziekte vordert, verliest men steeds meer de regie over het eigen leven. Niet iedereen wil dat tot het einde toe meemaken. 

Wilsverklaringen 

Een belangrijke activiteit van de NVVE is het ondersteunen van haar leden bij het opstellen van wilsverklaringen. De NVVE kent er drie: het euthanasieverzoek, de volmacht en het behandelverbod. Opstellen van een wilsverklaring is belangrijk in de gedachtevorming. Veel mensen hebben een globaal idee over hun wensen rondom hun levenseinde, maar bij het daadwerkelijk opstellen van een wilsverklaring is er de noodzaak dieper na te denken en wensen te concretiseren. Ook is een wilsverklaring van belang als iemand niet meer zelf kan aangeven wat zijn of haar wensen zijn. Dat is het geval als iemand wilsonbekwaam wordt, bijvoorbeeld door dementie of een hersenbloeding. Aan de NVVE zijn zo'n 150 vrijwilligers verbonden. Zij lichten leden voor over in welke bewoordingen die wilsverklaringen het best kunnen worden opgesteld. Dat deden zij vorig jaar tijdens 1.986 spreekuren op 58 locaties in het land.

De NVVE is in 1973 opgericht als actiegroep. In 2002 werden haar activiteiten beloond met de invoering van de euthanasiewet. In 2012 richtte de NVVE de Levenseindekliniek op (nu Expertisecentrum Euthanasie). Inmiddels is de NVVE een grote, gerespecteerde en veel geraadpleegde vereniging met ruim 173.000 leden. In het kantoor in Amsterdam werken 30 medewerkers. Daarnaast zijn in het hele land zo’n 150 vrijwilligers actief.

Meer binnen de rubriek Algemeen nieuws