Afsluiten dynamisch contract verdient net als beleggen in aandelen verplichte waarschuwing

05 JUN 2023 07:13 | De Vastelastenbond

De Vastelastenbond pleit voor de invoering van een verplichte waarschuwing bij het afsluiten van dynamische energiecontracten, omdat deze contracten financieel risicovol kunnen zijn. Steeds meer consumenten stappen na het horen van mooie verhalen over naar zulke energiecontracten, maar zijn onvoldoende op de hoogte van de nadelen van deze contracten. Directeur Dirk-Jan Wolfert pleit voor een duidelijke voorlichting wanneer consumenten voor zo’n energiecontract kiezen: “Een dynamisch contract is vergelijkbaar met het hebben van aandelen en daardoor een risicovol product.”

Dynamische tarieven lijken erg interessant – en kunnen dat ook zijn –  maar zijn niet zonder risico. Deze risico’s worden volgens de directeur van de consumentenorganisatie onvoldoende benoemd en dat kan gigantische (financiële) gevolgen hebben. Aanbieders van dynamische contracten moeten consumenten goed informeren over de risico’s die aan deze energiecontracten kleven, stelt Wolfert: “Mensen rekenen zich rijk en stappen vol goede moed in een dynamisch contract dat nu nog goedkoop is. Mocht er iets gebeuren waardoor de situatie omslaat - zoals een energiecrisis bijvoorbeeld - zit men gevangen in een duur contract. Als deze mensen willen overstappen naar een vast contract, duurt het minimaal 14 dagen voordat dit in gang is gezet. In de tussentijd schieten de tarieven omhoog van alle nieuw af te sluiten contracten.”

De balans kan in de grillige energiemarkt snel omslaan en tot grote financiële problemen leiden. Wolfert is bang dat veel consumenten daar onvoldoende bij stilstaan: “Honderdduizenden huishoudens kampen met betalingsachterstanden door hun flink opgelopen energierekening. Het is daarom ontzettend belangrijk om duidelijk te communiceren wat de voor- en nadelen van dynamische energiecontracten zijn. De keuze voor zo’n contract is te vergelijken met het hebben van aandelen. Mensen die met aandelen aan de slag gaan, worden gewaarschuwd voor de gevaren daarvan. Het is een risicovol product en zo moeten dynamische contracten ook behandeld worden. Een disclaimer is alvast een eerste stap.”

Misverstand dynamisch contract

Het is een misverstand om te denken dat dynamische contracten altijd voordeliger zijn dan reguliere contracten. Het maandbedrag van een dynamisch energiecontract is variabel en afhankelijk van het verwachte energieverbruik in de betreffende maand. “In de zomermaanden is het voorschotbedrag nog erg laag, maar wanneer er in de wintermaanden meer gas verbruikt wordt kan het voorschotbedrag verviervoudigen. Daar moet rekening mee gehouden worden.”

Bij dynamische contracten horen mensen een dag op voorhand wat de inkoopkosten van energie zullen zijn. De inkoop gebeurt op uurbasis waardoor de consument direct ziet op welk moment van de dag het energietarief het laagst is. “De wasmachine in de middag aanzetten is veel goedkoper, maar niet elke consument heeft daar tijd voor of denkt daar aan”, stelt Wolfert.

Vooral interessant voor veelgebruikers

Een dynamisch energiecontract is vooralsnog vooral interessant voor mensen die zich bewust zijn van de risico’s en deze durven te nemen. “Het gaat hier dan om mensen die de werking van de energiemarkt vrij goed kennen en onverwacht hoge kosten kunnen opvangen. Ook veelgebruikers vinden deze contractvorm interessant. Een ander aandachtspunt is dat gebruikers van dynamische energiecontracten ook kunnen betalen voor de energie die zij zelf opwekken met hun zonnepanelen.”

Bezitters van zonnepanelen met een dynamisch contract betalen een terugleververgoeding als er sprake is van negatieve energieprijzen. “Zij betalen er dus voor om de door hun opgewekte energie aan het net terug te leveren. Dit is een nadeel van dynamisch contracten waar rekening mee gehouden moet worden,” besluit Wolfert.

Over de Vastelastenbond

De Vastelastenbond helpt consumenten sinds 2004 om hun vaste lasten te verlagen. Zo beheren ervaren adviseurs van het bedrijf uit Eindhoven de energiezaken voor duizenden leden. Omdat klanten via een abonnementsvorm betalen, is de Vastelastenbond volledig onafhankelijk. Door de klanten jaarlijks automatisch over te laten stappen naar het beste aanbod in de markt wordt er financieel voordeel behaald. Ook voert de Vastelastenbond jaarlijks onderzoek uit naar de solvabiliteit van energiebedrijven.

www.vastelastenbond.nl

Meer binnen de rubriek Algemeen nieuws