Hoger opgeleide jongeren met een beperking vinden nog altijd moeilijk een baan

19 MEI 2023 10:37 | ECIO, Expertisecentrum inclusief onderwijs

Persuitnodiging

Bijeenkomst 25 mei 2023 | Bespreken knelpunten en oplossingen met politici en ervaringsdeskundigen

 Veel hoger opgeleide jongeren met een beperking staan op de arbeidsmarkt nog vaak aan de zijlijn. Dit is een groot verlies van arbeidspotentie. Welke knelpunten ervaren zij bij het zoeken van een stage of baan? Het Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO), Berenschot, De Nederlandsche Bank, Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht en Solgu werken samen aan een inclusieve verbinding tussen hoger onderwijs en kennisintensieve werkgevers. Tijdens de bijeenkomst op 25 mei a.s. gaan we met de jongeren, bestuurders en politici hierover in gesprek. Met als doel dat de knelpunten op landelijk niveau worden gehoord zodat we nu echt een brug kunnen slaan tussen onderwijs, arbeidsmarkt en overheid.    

Panelgesprek met stakeholders vanuit onderwijs, overheid en arbeidsmarkt

Met een panelgesprek bespreken we deze knelpunten met Tweede Kamerlid Lisa Westerveld, Guusje ter Horst (bestuurlijk aanjager VN verdrag handicap), Aad van der Gaag (commissaris en boegbeeld van het project ‘Op naar de 100.000 banen’: een initiatief van VNO-NCW) en Jeroen Gelevert (Managing Director Zorg en Maatschappelijke Ontwikkeling Berenschot).

Ook ervaringsdeskundige jongeren en medewerkers van hogescholen en werkgevers, die zich inspannen voor een betere overgang van onderwijs naar werk, delen hun ervaringen en visie.

‘Niet beperkt genoeg’

Jongeren met een beperking die hebben gestudeerd aan de hogeschool of universiteit vallen vaak buiten bestaande regelingen, zoals het doelgroepenregister en/of de SROI-doelgroep. Deze jongeren worden niet gezien, verdwijnen uit systemen en wonen veelal nog thuis. Gesteld wordt dat zij het minimumloon kunnen verdienen omdat ze hoog zijn opgeleid. Hierdoor blijft hoogwaardig arbeidspotentieel onbenut.

Goede praktijkvoorbeelden: Fontys Hogeschool Eindhoven – Hogeschool Rotterdam

Het organiseren van een goede overgang naar de arbeidsmarkt voor jongeren met een beperking is wel degelijk mogelijk. Met de trajecten van hogeschool Fontys en hogeschool Rotterdam krijgen de studenten met een extra ondersteuningsbehoefte de begeleiding die zij nodig hebben om hun talenten te ontplooien. Tijdens de bijeenkomst worden de deelnemers geïnspireerd met deze goede praktijkvoorbeelden van hogescholen en werkgevers.

‘Van de sprong een brug maken’

Nergens in Europa is het verschil in de kans op arbeidsparticipatie met en zonder beperking zo groot als in Nederland en in Hongarije. Hoe kan dit? Strikt genomen houdt de verantwoordelijkheid vanuit het onderwijs op na het behalen van het diploma. De verantwoordelijkheid van gemeenten start pas wanneer een uitkering wordt aangevraagd. Is er misschien sprake van een ‘systeem-weeffout’ waardoor deze studenten tussen wal en schip vallen? Een gezamenlijke aanpak is nodig.

Praktische informatie

Meer binnen de rubriek Onderwijs