Vastelastenbond: 'Gemeenten krijgen WOZ-bezwaren niet verwerkt, burger in onzekerheid’

15 MRT 2023 07:00 | De Vastelastenbond

Gemeenten worden overspoeld met telefoontjes van boze inwoners die het niet eens zijn met hun WOZ-waarde. Dit jaar steeg de WOZ-waarde met 17 procent en dat levert veel vragen op. Omdat er binnen 6 weken bezwaar gemaakt dient te worden, bellen burgers nu massaal naar de gemeenten. Hierdoor zijn verschillende gemeenten slecht of niet  bereikbaar. "Gemeenten zoals Oss en Amersfoort zijn slecht of niet bereikbaar voor vragen over de WOZ”, stelt directeur Dirk-Jan Wolfert van consumentenorganisatie de Vastelastenbond. “De telefoonlijn is overbelast en het verwerken van de bezwaren loopt daardoor achter. Burgers vragen zich af of hun bezwaren tijdig verwerkt worden.”

  • Gemeenten slecht bereikbaar voor vragen over WOZ
  • Communicatie rond waardebepaling woningen onduidelijk
  • Wantrouwen richting overheid groeit bij burgers

Dit jaar steeg de WOZ-waarde gemiddeld 17 procent. “We horen zelfs verhalen van burgers die een verhoging hebben gehad van 30 of 40 procent, terwijl de huizenprijzen dalen”, zegt Wolfert. “Dat is voor mensen niet te begrijpen. Voor veel consumenten is de manier waarop de WOZ berekend wordt onduidelijk en dat zorgt voor vragen. Het is dan heel frustrerend als de gemeente die vragen niet kan beantwoorden en niet bereikbaar is.”

De werkdruk bij gemeenten is hoog, maar door de stijging van de WOZ-waarde is deze nóg groter geworden stelt Wolfert: “Consumenten willen een duidelijke uitleg waarom ze meer moeten betalen, maar op het gebied van communicatie naar de burger toe schort er het een en ander.”

Wantrouwen overheid groeit

Er is volgens Wolfert nog een ander aspect dat voor een hogere werkdruk zorgt bij gemeenten:Gemeenten roepen burgers expliciet op om geen gebruik te maken van WOZ-bureaus en via de gemeente bezwaar te maken. Daar is door veel burgers gehoor aan gegeven, waardoor de werkdruk dusdanig hoog werd dat sommige gemeenten het aantal bezwaren niet kan verwerken. "Gemeenten zoals Oss en Amersfoort zijn slecht of niet bereikbaar voor vragen over de WOZ.”

Het wantrouwen richting de overheid is groot en deze ontwikkeling rond het bezwaar maken verslechtert de situatie, stelt Wolfert. “Er wordt veel gehoor gegeven aan de oproep van gemeenten om geen bezwaar te maken via WOZ-bureaus. Als vervolgens blijkt dat gemeenten de bezwaren niet kunnen verwerken, wenden burgers zich alsnog tot WOZ-bureaus. Die bureaus zijn niet het probleem, maar de verouderde wetgeving wel.”

WOZ-wet onuitvoerbaar

Het probleem is volgens de directeur van de Vastelastenbond dat de wet WOZ onuitvoerbaar is. Gemeenten moeten elk jaar acht miljoen woningen taxeren. “Dat is ondoenlijk en daarom wordt gebruikgemaakt van computermodellen die niet altijd nauwkeurig zijn. De tijd voor verandering is aangebroken en dat moet voor nieuwe wetgeving zorgen. Zo kan er bijvoorbeeld gekozen worden om belastingen niet afhankelijk van de woningwaarde te maken.”

Ook kan de OZB op basis van het aantal bewoners berekend worden in plaats van de woningwaarde. Volgens Wolfert geeft dat een meer realistisch beeld: “Het aantal bewoners zegt veel meer over het gebruik van de gemeentelijke faciliteiten dan de waarde van een woning. Een ander aandachtspunt voor de politiek is het eigenwoningforfait. De meeste Europese landen hebben dit inmiddels afgeschaft. In ons land ontvangen huizenbezitters een toeslag in de vorm van hypotheekrenteaftrek, terwijl zij tegelijkertijd eigenwoningforfait betalen. Dat is nogal omslachtig.”

Herinrichting noodzakelijk

Wolfert pleit voor herinrichting van de verouderde WOZ-wetgeving. “Gemeenten zijn er niet op uitgerust om miljoenen woningen correct te taxeren en burgers te woord te staan. Als consumenten een adviesbureau in de arm nemen en succesvol bezwaar maken, verrekenen gemeenten de proceskosten die zij voor elk succesvol bezwaar betalen aan de consument. De overheid belast burgers hoe dan ook met verkeerde taxaties. Als de consument niet in actie komt, kan het zijn dat hij te veel belasting betaalt, terwijl een succesvol bezwaar indirect terugkomt in de te betalen belasting. De burger is hoe dan ook de dupe van deze wet.”

www.vastelastenbond.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dirk-Jan Wolfert Vastelastenbond Torenallee 32-10 Tel: 040 - 782 1234 / 06- 24659263 marketing@vastelastenbond.nl

Meer binnen de rubriek Algemeen nieuws