'Wet rond CO2-rapportageplicht woon-werkverkeer laat steken vallen'

30 OKT 2023 08:37 | Stichting Stimular

Dit is een expertquote van Marc Herberigs, adviseur duurzaam ondernemen, Stichting Stimular.

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: CO²-registratieverplichting voor werkgevers per 2024

Vanaf januari 2024 treedt de rapportageplicht voor werkgebonden personenvervoer in werking. Bedrijven met meer dan 100 medewerkers zijn dan verplicht hun vervoersgegevens te rapporteren. De geregistreerde kilometers worden vertaald in CO2-uitstoot, maar de suggestie dat deze wetgeving een accuraat beeld van de uitstoot levert, is misleidend.

Op dit moment hebben weinig bedrijven een goed beeld van het woon-werkverkeer van hun medewerkers. Monitoring van deze bewegingen en vertaling naar CO2-uitstoot zijn goede eerste stappen. Helaas worden vaak incomplete en onnauwkeurige gegevens uitgevraagd. In combinatie met het gebruik van incomplete CO2-factoren in het achterliggend rekenmodel van de overheid, resulteert dit in een grove en niet-realistische schatting van de CO2-uitstoot voor dit vervoer.

Wetgeving laat steken vallen

Zo worden voor het zakelijk vervoer voertuigen met ‘grijze’ kentekens (bedrijfsbussen) en al het luchtverkeer buiten beschouwing gelaten. Verder houdt het model geen rekening met rijgedrag en energiezuinigheid van wagens. Benzineslurpende SUV’s lijken zo via de nieuwe wet evenveel milieu-impact te veroorzaken als label A benzineauto’s, omdat er niet naar het daadwerkelijk brandstofverbruik gekeken wordt.

Vertekend beeld

De gebruikte CO2-factoren voor de CO2-berekening roepen de nodige vragen op. Zo wordt er voor alle brandstoffen en elektriciteit alleen gekeken naar de emissies van ‘tank-to-wheel’, in plaats van de ‘well-to-wheel’ factoren te gebruiken. Hierbij wordt de CO2-uitstoot van de productie van de brandstof/elektriciteit niet meegenomen, waardoor de uiteindelijke CO2-berekening een positiever beeld schetst dan de werkelijkheid. Het rekenmodel resulteert dus in een vertekend beeld van de CO2-uitstoot en in veel gevallen zal de werkelijke uitstoot hoger liggen.

Registratie woon-werkverkeer stap in de goede richting

Voor bedrijven is het niet eenvoudig om van alle medewerkers in kaart te brengen met welke auto’s ze naar het werk komen. Dat is dan ook de reden dat veel werkgevers hier nu geen beeld van hebben. De nieuwe wetgeving verplicht werkgevers om tóch die extra stap te zetten en hier meer zicht in krijgen. In elke provincie is er voor bedrijven gratis aanbod voor hulp bij het verduurzamen van hun mobiliteit. Op basis van de berekende CO2-uitstoot ontvangt de werkgever bovendien verduurzamingstips om direct aan de slag te gaan om de eigen impact te verlagen.  

Onvolledige duurzaamheidsstimulans

De rapportageplicht voor werkgebonden personenvervoer toont inspanning om duurzaamheid te bevorderen, maar schiet tekort in precisie en volledigheid. Willen bedrijven écht effectief stappen zetten naar duurzame mobiliteit, dan is het raadzaam zelf een realistische CO2-footprint van het vervoer te berekenen en op basis daarvan verduurzamingsmaatregelen te nemen

 

Meer binnen de rubriek Arbeidsmarkt en ondernemen