De Toekomst van de Tankopslagsector

30 AUG 2022 10:00 | The Hague Centre for Strategic Studies

Het doorvoeren van de energietransitie vereist een evenwichtsoefening tussen het nieuwe en het oude systeem. Spelers in de toeleveringsketens van olie en gas bevinden zich in een spagaat; zij staan voor de uitdaging enerzijds te blijven voldoen aan de langzaam afnemende vraag naar fossiele brandstoffen, en anderzijds CO2-reductie mogelijk te maken met nieuwe energieproducten.

In het rapport “Tankopslag in Transitie” lichten onderzoekers van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS) de belangrijkste aspecten over de veranderende rol van tankopslag in de energietransitie uit. 

De tankopslagsector is een significant onderdeel van de Europese economie, een die relatief onbekend is bij het publiek. Opslagbedrijven beschikken al over delen van de benodigde infrastructuur voor koolstofarme energiedragers. Toch moeten tankopslagbedrijven tot 2030-2035 hun infrastructuur en diensten verder uitbreiden en diversifiëren om de transitie te versnellen.

Het gebrek aan regulering met betrekking tot nieuwe technologieën veroorzaakt grote onzekerheid, maar wachten is geen optie. Opslagbedrijven moeten een strategie ontwikkelen, waarin zij expertise en kennis uitbreiden, samenwerken met beleidsmakers en belanghebbenden, de activiteiten van de sector transparanter maken en hun rol in de huidige economie laten zien. 

Met de juiste beleidsondersteuning wordt de sector een aanjager van de transitie die bijdraagt aan het vormgeven van het energielandschap van de komende decennia, concluderen HCSS onderzoekers Irina Patrahau, Michel Rademaker en Lucia van Geuns. 

Voor een soepele uitfasering van fossiele brandstoffen en vervanging door betaalbare en beschikbare voorraden koolstofarme energie, zullen regeringen binnenlandse industrieën moeten ondersteunen bij hun transitie en het opzetten van nieuwe toeleveringsketens. Ondanks grote onzekerheden is een betrouwbare energie-infrastructuur, inclusief opslag, overslag en transport, essentieel in de strijd tegen klimaatverandering.

Meer binnen de rubriek Transport