Paazl introduceert predictive CO2-calculaties voor e-commerce sector

11 DEC 2023 10:31 | BigMile

[ENGLISH VERSION BELOW PHOTO]

Persbericht Paazl en BigMile

Consumenten kunnen straks in de checkout van webshops een bezorgoptie kiezen op basis van voorspelde CO2-uitstoot.

Softwareleveranciers Paazl en BigMile slaan de handen ineen voor de CO2-berekeningen van de verzending van pakketten naar consumenten. ‘Waar we naartoe willen is om de CO2 van een zending per vervoerder te kunnen voorspellen, zodat consumenten dit als factor mee kunnen nemen bij het selecteren van een vervoerder voor hun zendingen’, zegt Erik Wencker van Paazl.

Niet alle retailers en merken in e-commerce kiezen ervoor om een eigen internationale verzendservice op te zetten voor hun internetbestellingen, aangezien het erg kostbaar en tijdsintensief is om meerdere vervoerders in meerdere landen te integreren en onderhouden. Om die reden heeft het Nederlandse SaaS-bedrijf Paazl software ontwikkeld waarmee webwinkels bestellingen kunnen verzenden, via zowel lokale als wereldwijde vervoerders, om zo consumenten verschillende bezorgopties te kunnen bieden. Daar wil Paazl nu een extra dimensie aan toevoegen, door ook duurzaamheid als factor mee te nemen in de bezorgopties. 

In eerste instantie richt Paazl zich op het zichtbaar maken van de CO2-uitstoot in data dashboards van de merken en internetretailers, om ze vervolgens de juiste tools te geven om duurzaamheid bij consumenten aan te jagen. Erik Wencker, Head of Product & Integration bij Paazl, licht toe: ‘Wanneer e-commercebedrijven weten welke leveringsopties duurzamer zijn dan andere, kunnen ze deze informatie in de checkout delen met hun klanten. Het uiteindelijke doel daarvan is om consumenten bewust te maken van de impact die het vervoer van hun zending heeft op het milieu en ze te sturen richting duurzame verzendopties.’

Van nacalculatie naar predictive CO2-calculaties

Om dit mogelijk te maken gaat Paazl ook software van BigMile gebruiken. In het begin van het tweede kwartaal van 2024 zal Paazl de BigMile Emission API integreren, die zal worden gebruikt voor de CO2-calculaties. ‘Voor een multi-carrier check-out heb je heel veel data nodig om de CO2-uitstoot per zending te calculeren. Dat maakt het al erg complex’, zegt Wencker. ‘We gaan gebruik maken van vervoersdata die we al krijgen dankzij de koppeling die we met vervoerders hebben. Met andere woorden, we kijken terug op de reis van afgeleverde pakketjes om vast te stellen wat de CO2 van levering was.’

In de fase daarna wil Paazl een stap verder gaan, door de verwachte CO2-uitstoot per dienstverlener per zending beschikbaar te maken, zogenoemde predictive CO2-calculaties. ‘Op basis van gecalculeerde data kunnen we een voorspelling doen. Deze verwachte uitstoot tonen we in de checkout aan de consument - dus voordat ze hun keuze maken - zodat de vervoersoptie een weloverwogen beslissing wordt op basis van duurzaamheid, naast levertijd en verzendkosten’, aldus Wencker.

Snijvlak

Jan Pronk, managing director van BigMile zegt over de samenwerking: ‘Terwijl retailers en logistiek dienstverleners steeds meer te maken krijgen met wetgeving en rapportageverplichtingen omtrent hun emissies, willen consumenten graag duurzamere keuzes kunnen maken bij de aanschaf van producten én de levering daarvan. In deze samenwerking met Paazl begeven we ons precies op dit snijvlak en kunnen we beide cases ondersteunen. Het mooie is dat niet alleen de impact van CO2-uitstoot in de supply chain direct zichtbaar wordt voor consumenten, maar dat beloftes over duurzaamheid van de levering van hun product ook worden onderbouwd met echte cijfers. We zijn erg blij dat Paazl er op deze manier mee aan de slag gaat.’

==

Jan Pronk van BigMile (l) en Erik Wencker van Paazl (r)

[ENGLISH]

Press release Paazl and BigMile

Paazl introduces predictive carbon calculations for e-commerce sector

Web-shop consumers will soon be able to choose a delivery option during the checkout, based on the predicted carbon emissions.

Software vendors Paazl and BigMile are joining forces to provide consumers with carbon calculations for parcel deliveries. “Our aim is to be able to predict the CO2 of a shipment per carrier, so that online shoppers can factor this in when selecting a carrier for their deliveries,” says Erik Wencker of Paazl.

It is both costly and time-consuming to integrate and maintain a network of multiple carriers in multiple countries. For that reason, the Dutch SaaS company Paazl has developed software that allows web-shops to offer their consumers a variety of delivery options from either local or global carriers. Paazl now wants to add an extra dimension to that by including sustainability as a factor in the delivery options.

As a first step, Paazl is focusing on providing the brands and retailers that use their software visibility into CO2 emissions through their own proprietary data dashboards. “When e-commerce companies know which delivery options are most sustainable, they can share this information with their customers at the checkout stage. The ultimate goal is to make consumers aware of the environmental impact of shipping their order and to steer them towards sustainable shipping options,” explains Erik Wencker, Head of Product & Integration at Paazl.

Calculating carbon emissions beforehand instead of afterwards

To make this possible, Paazl will integrate the BigMile Emission API software early in the second quarter of 2024 as the basis for CO2 calculations. “In the case of a multi-carrier checkout, you need a lot of data to calculate the carbon emissions per shipment, which makes things very complex,” says Wencker. “Thanks to our integration with carriers, we already get a lot of transportation data. We are going to use that to analyse previous parcel deliveries to determine the carbon emissions level associated with delivery.”

In the next phase, Paazl plans to go a step further by providing predictive CO2 calculations, or in other words, the expected carbon emissions per carrier per shipment. “We can use the analysed data to make predictions. When we show consumers the predicted emissions at the checkout – before they choose a delivery option – transport becomes an informed decision based not only on delivery time and shipping costs but also sustainability,” Wencker continues.

Intersection of needs

Jan Pronk, Managing Director of BigMile, is pleased with the new partnership. “Retailers and logistics service providers are increasingly faced with emissions-related legislation and reporting requirements. Meanwhile, consumers want to be able to make more sustainable choices, both when buying products and when arranging delivery. This collaboration with Paazl places us precisely at the intersection of all these needs and enables us to support both groups,” he says. “It’s great that consumers have immediate visibility into the supply chain impact of carbon emissions, and that sustainability-related promises about the delivery of their orders are backed up by real figures. We’re very happy with how Paazl is tackling this,” concludes Pronk.

==

About Paazl

Paazl is the shipping software for the best delivery experience, anywhere in the world. The SaaS platform includes products and services that simplify last-mile delivery for global merchants including Rituals, Karl Lagerfeld, Tag Heuer, and Under Armour. Paazl was founded in 2009 and is located in Amsterdam, the Netherlands.

www.paazl.com

About BigMile

BigMile is a future-proof carbon emissions platform that enables shippers, carriers and logistics service providers and to calculate, report and communicate their transport-related carbon emissions. The SaaS platform is suitable for companies with a regional or city-wide coverage area as well as for globally operating multinationals that use various transport modalities. There are currently already over 250 BigMile users, including companies such as BSH, Ceva, DHL, Driscoll’s, DPD and Ricoh. BigMile is ISAE 3000 certified and an SFC Accredited Partner in accordance with the GLEC Framework. 

www.bigmile.eu

Neem voor meer informatie contact op met Justin Reid-Ross | CCO | Paazl | 020 77 36 303 | justin.reid.ross@paazl.com

Meer binnen de rubriek IT, tech en social media