AIMMS en BigMile werken samen om CO2-uitstoot in supply chains te verminderen

02 NOV 2023 15:10 | BigMile

[ENGLISH VERSION BELOW PHOTO]

Strategisch partnerschap tussen AIMSS en BigMile maakt het mogelijk om emissiegegevens te gebruiken als input voor supply chain design en optimalisatie

AIMMS, wereldwijd marktleider in geavanceerde oplossingen voor supply chain planning en optimalisatie, kondigt met trots de strategische samenwerking met BigMile aan, een baanbrekende technologiepartner gespecialiseerd in het leveren van nauwkeurige CO2-emissiegegevens voor supply chain en logistiek. 

Deze samenwerking markeert een belangrijke stap in het vergroten van AIMMS' toewijding aan duurzaamheid door haar klanten te voorzien van tools om hun CO2-voetafdruk te verminderen.

Als onderdeel van deze samenwerking zal AIMMS haar supply chain-optimalisatie oplossingen  aanvullen met BigMile's geavanceerde data en technologie. Klanten van AIMMS krijgen hiermee toegang tot nauwkeurige gegevens over de daadwerkelijke CO2-uitstoot, waardoor zij milieuverantwoordelijke beslissingen kunnen nemen die bijdragen aan hun duurzaamheidsdoelstellingen. De samenwerking biedt ook de mogelijkheid om CO2-uitstoot te benchmarken, waardoor klanten van AIMMS een inzicht krijgen over hun impact op het milieu in vergelijking met soortgelijke bedrijven

Jan Pronk, Managing Director van BigMile, licht toe: "Bedrijven opereren vandaag de dag in disruptieve en steeds veranderende omgevingen, met complexe supply chains die zowel veerkrachtig als duurzaam moeten zijn. Als BigMile kunnen we hieraan bijdragen door bedrijven te helpen bij het berekenen, toewijzen en rapporteren van ISO 14083-conforme CO2-uitstoot voor al hun supply chain- en logistiekgerelateerde activiteiten. Ik ben er trots op dat we in AIMMS een partner met een bewezen staat van dienst hebben gevonden, die onze oplossing kan aanvullen met state-of-the-art supply chain design technologie om bedrijven op strategisch niveau te ondersteunen."

Minder uitstoot en benchmarken

"AIMMS heeft zich altijd ingezet om haar klanten te voorzien van innovatieve oplossingen die waarde en duurzaamheid creëren. Onze samenwerking met BigMile is een belangrijke stap in de richting van dit doel en stelt onze klanten in staat minder CO2 uit te stoten en tegelijk hun bedrijfsdoelstellingen te waarborgen als ook hun uitstoot te benchmarken," aldus Zoe Schouten, Business Director Supply Chain Solutions.

Deze samenwerking tussen AIMMS en BigMile stelt bedrijven in staat om:

  • Hun CO2-voetafdruk te verkleinen door weloverwogen beslissingen te nemen op basis van CO2-emissiedata
  • De efficiëntie en veerkracht van de supply chain verbeteren
  • Concurrentievoordeel te behalen door duurzaam business te bedrijven 

Voor klanten van AIMMS die geïnteresseerd zijn in het benchmarken van hun CO2-uitstoot, opent dit partnerschap nieuwe mogelijkheden. AIMMS en BigMile werken nauw samen met klanten om aan hun unieke eisen te voldoen en oplossingen op maat te bieden.

-- einde persbericht ---

AIMMS and BigMile Join Forces to Revolutionize Carbon Emission Management in Supply Chains

AIMMS announces strategic partnership with BigMile to offer carbon emission data to customers to enhance sustainability and efficiency in supply chain optimization.

AIMMS, a global leader in advanced supply chain planning and optimization solutions, is excited to announce its strategic partnership with BigMile, a pioneering technology partner specializing in providing accurate carbon emission data for supply chain and logistics.

This collaboration marks a significant step toward enhancing AIMMS' commitment to sustainability and equipping its customers with the tools to reduce their carbon footprint. 

As part of this partnership, AIMMS will complement its suite of supply chain optimization tools with BigMile's cutting-edge data and technology. AIMMS customers will be able to gain access to accurate data related to actual CO2 emissions, enabling them to make environmentally responsible decisions that contribute to their sustainability goals. The partnership also brings forth the possibility of benchmarking carbon emissions, offering AIMMS customers a comprehensive view of their environmental impact. 

Jan Pronk, Managing Director of BigMile, comments: “Today’s businesses are operating in disruptive and ever-changing environments, with complex supply chains that need to be both resilient and sustainable. As BigMile, we can contribute to this by helping companies to calculate, allocate and report ISO 14083-compliant carbon emissions for all their supply chain and logistics-related activities. In AIMMS, I am proud to say that we’ve found a partner with a proven track record who can complement our solution with state-of-the-art supply chain network design technology to support companies on a strategic level.” 

"AIMMS has always been dedicated to empowering our customers with innovative solutions that drive value and sustainability. Our collaboration with BigMile is a significant step towards this goal, allowing us to provide our customers with vital carbon emission data and the potential to benchmark their emissions, aligning with their sustainability objectives," said Zoe Schouten, Business Director Supply Chain Solutions. 

This partnership between AIMMS and BigMile will enable businesses to:

  • Reduce their carbon footprint by making informed decisions based on carbon emission data
  • Enhance supply chain efficiency and resilience
  • Gain a competitive edge by adopting sustainable practices.  

For AIMMS customers interested in benchmarking their carbon emissions, this partnership opens new possibilities. AIMMS and BigMile are dedicated to working closely with customers to meet their unique requirements and provide tailored solutions. 

--- end of press release ---

About AIMMS 

AIMMS is a leading vendor of Supply Chain Scenario Planning software. AIMMS empowers teams to optimize their supply chain and explore potential scenarios and strategies enabling trade-off decision-making like costs, risks, service levels, and CO2 emissions. The offerings include SC Navigator containing modules Strategic Network Design, Tactical Planning, and bespoke SC optimization applications. 

About BigMile 

BigMile is a future-proof carbon emissions platform that enables shippers, carriers and logistics service providers and to calculate, report and communicate their transport-related carbon emissions. The SaaS platform is suitable for companies with a regional or city-wide coverage area as well as for globally operating multinationals that use various transport modalities. There are currently already over 200 BigMile users, including companies such as BSH, Ceva, DHL, Driscoll’s, DPD and Ricoh. BigMile is ISAE 3000 certified and an SFC Accredited Partner in accordance with the GLEC Framework.

Meer binnen de rubriek Ov, transport en logistiek