'Tekortschietende EU-wetgeving maakt Turkse gemeenschap digitaal prooi van Ankara'

12 MEI 2023 14:01 | Hogeschool Inholland

Dit is een expertquote van Ben Wagner, Lector Media, Technology & Society, InHolland.

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: De lange arm van Ankara grijpt vooral Turks-Nederlandse critici

De regering-Erdogan werkt al lang aan controle over de media en perkt ook de vrijheid in online ruimtes steeds verder in. Nu op zondag 14 mei Turkije een nieuwe president en parlement kiest, verhevigt de beïnvloeding van Turken binnen en buiten Turkije. Op grote schaal worden ook Europese burgers met gerichte campagnes geïntimideerd via sociale media of WhatsApp. De Europese regelgeving op het gebied van digitale mensenrechten schiet tekort en laat haar eigen burgers ook online ten prooi vallen aan het autoritaire regime van Erdogan

Deze digitale invloed van Erdogan draagt bij aan het groeiende gevoel van onveiligheid onder Turkse Europeanen. Een kwart van de Turkse Nederlanders voelt zich onveilig en 40 procent van hen wil dat de Nederlandse overheid de Turks-Nederlandse gemeenschap beter beschermt, blijkt uit een nieuw onderzoek van Instituut Clingendael. Echter, tekortkomingen in EU-regelgeving maken het lastig voor overheden om in te grijpen en de gevoelens van onveiligheid tegen te gaan. Europa heeft een aanzienlijke inhaalslag te maken om haar burgers online te beschermen en vrije en eerlijke verkiezingen te garanderen.

Ten eerste moet de EU Digital Services Act (DSA) geïmplementeerd worden om ervoor te zorgen dat staatsactoren op sociale mediaplatformen goed gelabeld zijn en dwingt de platformen electorale desinformatie aan te pakken en transparantie van bestaande campagnes te vergroten. Uit recente publicaties van Human Rights Watch Article 19 blijkt dat grote online platformen als Twitter nog steeds geen juist label geven aan het Turkse staatspersbureau, waardoor het onduidelijk blijft voor de Twittergebruiker dat bepaalde informatie hieruit afkomstig is. Ook moeten strengere beperkingen op de handel in spyware - zoals voorgesteld in het onlangs gepubliceerde rapport van de PEGA-commissie door rapporteur Sophie in 't Veld - bijdragen aan de bescherming van vrije en eerlijke verkiezingen, zowel in Turkije als in Europa.

Meer binnen de rubriek Politiek en overheid