Succesfactoren voor verhogen profielkeuze techniek

25 APR 2023 12:55 | Stichting Platform Beta en Techniek (PBT)

Meer praktijkopdrachten en een betere duiding over wat je later met een bètatechnisch diploma allemaal kan, zorgt voor een positievere profielkeuze techniek, N&T of N&G. Dit blijkt uit een onderzoek van Jet-Net, waarin meer dan 1.000 jongeren uit het voorgezet onderwijs werden gevraagd naar hun profielkeuze, ervaringen met bètatechniek op school en andere zaken die mogelijk van invloed zijn daarop.

Beatrice Boots, directeur Platform Talent voor Technologie: "We zien de laatste jaren een lichte daling voor de profielkeuze N&T of N&G op havo en vwo. De resultaten uit dit onderzoek duiden het belang van meer aandacht in het versterken van het zelfvertrouwen van leerlingen voor vakken zoals techniek, wis-, natuur- en scheikunde. Niet alleen in de school door docenten, maar ook door ouders én de omgeving van leerlingen. Technische bedrijven kunnen hierbij ook helpen door nog meer te laten zien welke beroepsmogelijkheden er zijn en hoe technologie een bijdrage levert aan de maatschappij. Uit het onderzoek komt namelijk naar voren dat er een positieve correlatie is tussen bedrijfsbezoeken en de profielkeuze: leerlingen die meer bezoeken bij technische bedrijven hebben gehad, kiezen vaker voor een bètatechnisch profiel."

Voorkeur voor praktijk licht toegenomen

Er zijn meerdere factoren die meespelen of bij de keuze van wel of niet een bètatechnisch vakkenpakket. De factoren die veel invloed hebben zijn: advies van ouders en docenten, de kwaliteit van loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB), ervaringen op school, het zelfvertrouwen in technische en exacte vakken, het beroep van de ouders en het wel of niet hebben van een technische bijbaan.

Ten opzichte van het onderzoek in 2019, waarbij dezelfde vragen werden voorgelegd aan een gelijke groep, kijken leerlingen voor een groot deel op eenzelfde manier naar technische en exacte vakken en technische beroepen. Maar er zijn ook verschillen. Zo zijn leerlingen de technische en exacte vakken iets moeilijker gaan vinden (2019 34% vs 2022 40%). En hechten leerlingen nog meer waarde aan een goed salaris voor de keuze van hun toekomstige beroep (2019 69% vs 2022 73%). Opvallend is dat de voorkeur voor praktijk ten opzichte van theorie bij leerlingen is toegenomen (2019 51% vs 2022 58%).

Wat adviseren jongeren zelf?

Aan alle leerlingen werd gevraagd wat zou helpen om meer jongeren te laten kiezen voor een techniek, N&T of N&G profiel. De top zes: (1) Als er vaker praktijkopdrachten of experimenten worden gedaan; (2) als het duidelijker is wat ze er later mee zouden kunnen; (3) de uitleg van de docenten beter zou zijn; (4) het makkelijker zou zijn; (5) er leukere voorbeelden zouden worden gegeven; (6) meer nieuwe technologie zou worden gebruikt in de lessen. 

Leerlingen die nog twijfelen over het wel of niet kiezen voor een techniek, N&T of N&G profiel noemen vaker dan gemiddeld: als je in de les vaker praktijkopdrachten of experimenten kunt doen (42% t.o.v. 35% gemiddeld) , het duidelijker is wat de vakken bijdragen aan de maatschappij (28% t.o.v. 21% gemiddeld) en als de docenten positiever zouden zijn over wat leerlingen kunnen (25% t.o.v. 17% gemiddeld). Leerlingen die geen interesse hebben in een techniek, N&T of N&G profiel, geven juist vaker aan dat het zou helpen als het makkelijker zou zijn (28% t.o.v. 23% gemiddeld).

Meer binnen de rubriek Onderwijs