Vastelastenbond: ‘Negeren burger zorgt voor verdubbeling aantal WOZ-bezwaren gemeenten’

20 JUL 2023 09:01 | De Vastelastenbond

Gemeenten kampen met een gigantische werklast, omdat er voor 595.000 woningen bezwaar tegen de WOZ-waarde is ingediend en dat is een verdubbeling in vergelijking met het jaar ervoor. In 2022 kregen gemeenten ‘slechts’ 268.000 WOZ-bezwaren binnen. Gemeenten moeten voor hoor het einde van het jaar op de gigantische hoeveelheid ingediende WOZ-bezwaren reageren, willen ze geen miljoenenstrop riskeren. De werkdruk is enorm en gemeenten schuiven de schuld van deze onwerkbare situatie ten onrechte in de schoenen van WOZ-adviesbureaus stelt directeur Dirk-Jan Wolfert van de Vastelastenbond:  “De gemeenten hebben de verkeerde prioriteiten gesteld en de burger genegeerd, waardoor ze zichzelf in een lastig parket hebben gemanoeuvreerd.”

De overheid koos er dit jaar voor om de rol van WOZ-adviesbureaus ter discussie te stellen. Burgers die bezwaar wilden maken, werd dringend verzocht dat via de gemeente te doen. Aan dat verzoek is massaal gehoor gegeven, waardoor de werkdruk bij ambtenaren verdubbelde. Wolfert waarschuwde al eerder voor dit scenario. “Gemeenten geven aan dat WOZ-bureaus hen op kosten jagen en gaan daarom tegen deze partijen in verzet. Het punt is dat niet deze partijen het probleem zijn, maar een verouderde wetgeving.”

De WOZ-wetgeving is complex en levert veel vragen op bij burgers. Het vertrouwen in de overheid ligt sowieso laag, waardoor steeds meer mensen besluiten om bezwaar te maken. De verdubbeling van het aantal bezwaren heeft ook te maken met een gemiddelde stijging van 17 procent van de WOZ-waarde: “Die stijging valt voor burgers niet te rijmen met de dalende huizenprijzen. Veel burgers weten bijvoorbeeld niet dat dit betrekking heeft op de waardestijging tussen 2021 en 2022. Het schort aan een heldere communicatie en daar hadden we eerder voor gewaarschuwd en onze voorspelling werd helaas werkelijkheid”, verduidelijkt Wolfert.

Opmars bezig

Bij de gemeente ingediende WOZ-bezwaren zijn aan een opmars bezig. In 2023 was het aantal ingediende bezwaren bijna 2,5 keer zo hoog als het jaar ervoor. Een eerste meting geeft aan dat er momenteel 595.000 woningen onder bezwaar liggen. In 2022 waren dat er nog 268.000. Uit het rapport ‘Feiten over de WOZ’ van de Waarderingskamer blijkt dat het percentage woningen onder bezwaar dit jaar 7,2 procent is terwijl dat aantal in 2022 nog 2,5 procent was. Opvallend is dat er dit jaar minder bezwaren via WOZ-adviesbureaus zijn binnengekomen (een daling van zo’n 1,9 procent: 50,9 procent in 2022 tegen 49 procent in 2023*).

De waardebepaling die gemeenten hanteren om woningen te taxeren, is voor veel burgers onduidelijk. “De kern van het probleem is de waarde niet inzichtelijk is en niet controleerbaar is. De burger is hoe dan ook de dupe van de WOZ-wet. “Als de consument niet in actie komt, kan het zijn dat hij te veel belasting betaalt, terwijl een succesvol bezwaar indirect terugkomt in de te betalen belasting. De oplossing voor dit probleem is een wetswijziging en de bal ligt nu bij de politiek”, stelt Wolfert.

Externe partijen

Om het aantal bezwaren te kunnen verwerken, schakelen gemeenten de hulp in van externe partijen. Als burgers voor het einde van het jaar geen antwoord op hun bezwaren krijgen, mag de gemeente voor 2024 geen aanslagen opleggen en kunnen bezwaarmakers een dwangsom eisen die in de miljoenen euro’s kan gaan lopen.

Over de Vastelastenbond

De Vastelastenbond helpt consumenten sinds 2004 om hun vaste lasten te verlagen. Zo beheren ervaren adviseurs van het bedrijf uit Eindhoven de energiezaken voor duizenden klanten. Omdat klanten via een abonnementsvorm betalen, is de Vastelastenbond volledig onafhankelijk. Door de klanten jaarlijks automatisch over te laten stappen naar het beste aanbod in de markt wordt er financieel voordeel behaald. Ook voert de Vastelastenbond jaarlijks onderzoek uit naar de solvabiliteit van energiebedrijven.

www.vastelastenbond.nl

*   Cijfers pas bekend na afronding bezwaarafhandeling 2023, gegevens komen beschikbaar mei 2024.

 

Meer binnen de rubriek Algemeen nieuws