'Behandelen gehoorverlies kan leiden tot een langer en gezonder leven'

28 FEB 2023 09:25 | Schoonenberg HoorSupport

Dit is een expertquote van Conny Polleunis, Hoofd Audiologie en Stakeholder Management, Schoonenberg HoorSupport.

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: World Hearing Day - ANP Agenda

3 maart is het de WHO Internationale Dag van het Gehoor. Dit jaar wordt door de World Health Organization aandacht gevraagd voor gelijke kansen op oor- en hoorzorg en de rol die eerstelijnsgezondheidszorg hierbij kan spelen. Dit is belangrijk omdat het niet behandelen van gehoorschade onder andere kan leiden tot sociaal isolement, onveilige situaties, geheugenverlies, angst, depressie, slaapproblemen en een grotere kans om te vallen.

Rol van eerstelijns zorg in Nederland

Ook in Nederland kan mijns inziens de eerstelijns zorg een rol spelen in het aanpakken van gehoorschade. Het ontstaan van gehoorverlies is een geleidelijk proces. Tegen de tijd dat iemand zich realiseert dat het gehoor slechter wordt, kunnen het dagelijks leven én de gezondheid al op een negatieve manier beïnvloed zijn. Bovendien wachten mensen te lang (gemiddeld 7-10 jaar) om over te gaan tot de aanschaf van gehoorondersteuning. Huisartsen zouden een rol kunnen spelen in voorlichting over de bijeffecten van gehoorschade. Ik verwacht dat mensen met deze kennis sneller hun gehoorschade zullen aanpakken en dat we daarmee andere gezondheidsproblemen kunnen voorkomen of vertragen.

Internationaal

Meer dan 60% van de oor- en hoorproblemen in de wereld zouden kunnen worden opgemerkt en aangepakt via de eerstelijnsgezondheidszorg. Maar dit heeft in veel landen nog niet voldoende aandacht. Daarom lanceert de WHO dit jaar een handboek voor deze zorgverleners.

De Hear the World Foundation (een initiatief van Sonova) richt zich op projecten in lage- tot middeninkomenslanden die kinderen met gehoorverlies toegang geven tot audiologische zorg. Met de Foundation zijn in 2021/22 40.000 kinderen en baby’s getest, krijgen jaarlijks meer dan 1000 kinderen een hoortoestel aangemeten en wordt er geld geïnvesteerd in voorlichting aan zorgverleners en het trainen van professionals en vrijwilligers. Rondom de Internationale dag van het gehoor doneert Schoonenberg geld aan deze stichting om ook vanuit Nederland hieraan een bijdrage te leveren.

Meer binnen de rubriek Gezondheid/gezondheidszorg