Pet Service Holding N.V. vertienvoudigt haar omzet over 1e kwartaal van 2024

16 MEI 2024 09:02 | Pet Service Holding NV (NPRM)

Pet Service Holding N.V. vertienvoudigt haar omzet over 1e kwartaal van 2024 en verwacht deze lijn over geheel 2024 voort te kunnen zetten

Het bestuur van Pet Service Holding (PSH) maakt bekend dat in het eerste kwartaal van 2024 de omzet is uitgekomen op € 2,8 miljoen, bijna een vertienvoudiging vergeleken met dezelfde periode van vorig jaar. Deze stijging was vooral het gevolg van enkele acquisities die begin dit jaar werden gerealiseerd.

Met de overname van Aesculaap,  welke onderneming voornamelijk producten levert aan dierenartsen en groothandels, heeft Pet Service Holding NV een bredere en sterkere positie verworven op het gebied van levering van veterinaire producten, met name geneesmiddelen voor huisdieren. Deze onderneming leverde de grootste bijdrage aan de stijging van de omzet. De overgenomen activiteiten van Van Ree Amsterdam droegen (nog) beperkt bij aan de omzet, en de verkopen van de consumentendivisie www.Dierenapotheek.nl bleef stabiel. De hogere omzet van PSH leidde tot een hogere brutowinst, als gevolg waarvan het operationele resultaat verbeterde ondanks hogere bedrijfskosten. Op het niveau van EBITDA werd bijna een break-even resultaat behaald. Het resultaat na belastingen was, mede dankzij lagere incidentele lasten duidelijk beter, maar nog wel (licht) negatief.

PSH heeft een ambitieuze groeistrategie en wil doorgroeien op de structureel groeiende markt voor voeding, medicijnen en andere producten voor huisdieren. De groei wordt deels autonoom nagestreefd, en daarnaast worden voortdurend gesprekken gevoerd met potentiële overnamekandidaten. PSH is genoteerd aan de Euronext in Parijs, en de aandelen zijn verhandelbaar via de betere banken en brokers. De onderneming streeft naar verbetering van de verhandelbaarheid van de aandelen door introductie op Euronext Growth

Meer binnen de rubriek Dieren en natuur