Pet Service Holding NV publiceert jaarcijfers 2023 en verwacht substantieel hogere omzet

01 MEI 2024 09:11 | Pet Service Holding N.V.

Pet Service Holding NV publiceert jaarcijfers 2023 en verwacht substantieel hogere omzet in 2024 dankzij acquisities

Zaanstad, 30 april 2024

De raad van bestuur van Pet Service Holding NV (PSH), genoteerd aan Euronext in Parijs, maakt bekend dat de omzet van de onderneming in 2023 is gedaald als gevolg van een wijziging in het marketingbeleid. Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening bleef nagenoeg gelijk aan 2022. Het nettoresultaat kwam gunstiger als gevolg van lagere incidentele lasten. Voor 2024 wordt een substantiële stijging van de omzet en EBITDA verwacht na de twee acquisities die in januari 2024 tot stand kwamen.

PSH heeft in 2023 een omzet behaald van € 1,2 miljoen tegen € 1,8 miljoen in 2022. De oorzaak van deze daling lag in een wijziging van de marketingstrategie, waarbij de online advertentiekosten sterk werden teruggebracht met het doel de toekomstige EBITDA te verbeteren.. De daling van de advertentiekosten en een reductie van de personeels- en overige bedrijfskosten leidden er in combinatie dat het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening  ongeveer op hetzelfde niveau lag als in 2022. De directe brutomarge op de online verkopen werd ongunstig beïnvloedt door gestegen inkoopprijzen, mede als gevolg van de generieke logistieke krapte in de supply chain.

Het resultaat in 2023 werd opnieuw beïnvloed door buitengewone lasten, zij het in mindere mate dan in 2022. De daadwerkelijke kosten, die hoofdzakelijk samenhingen met de beursintroductie in Parijs in juli 2023, waren bijna de helft lager dan in 2022, terwijl verder in overleg met de externe accountant is besloten deze kosten deels te activeren als immateriële activa, en deze in de komende vijf jaar af te schrijven.

In januari 2024 verwierf PSH 100% van de aandelen van Asklepios BV in Boxtel, een houdstermaatschappij van een aantal bedrijven die actief zijn in de levering van veterinaire producten aan dierenartsen, groothandelsbedrijven en via een online dierenapotheek voor consumenten. In dezelfde maand werd een deel van de activa en activiteiten van Van Ree Amsterdam overgenomen, een groothandel in huisdierbenodigdheden en voedingsproducten, receptvrije diergeneesmiddelen en accessoires, die in november 2023 failliet was verklaard.

Verwacht wordt dat de huidige activiteiten in 2024 een duidelijke omzetgroei zullen vertonen, mede dankzij de begin dit jaar gerealiseerde acquisities. De kostentoename zal hiermee geen gelijke tred houden, als gevolg waarvan het operationele resultaat naar verwachting zal verbeteren. De bedoeling is om in de komende jaren door middel van voortgaande acquisities tot verdere schaalvergroting te komen. De beursnotering in Parijs stelt de onderneming in staat acquisities grotendeels met aandelen te financieren.

PSH is actief in de (hoofdzakelijk online) dienstverlening op veterinair gebied in Nederland, Duitsland en België. De onderneming streeft ernaar door middel van autonome groei en acquisities uit te groeien tot een belangrijke speler op de Europese markt van voer, geneesmiddelen en andere producten voor huisdieren.

Het gecontroleerde jaarverslag is beschikbaar op de website van PSH

Einde bericht

Ron van Veldhoven

CEO

Meer binnen de rubriek Dieren en natuur