'Autovrije steden verhogen gebruikerswaarde vastgoed'

07 NOV 2023 11:05 | ING

Dit is een expertquote van Sophie Kraaijeveld, Sector Banker Real Estate, ING Nederland.

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Nijmegen wil auto aan de kant over tien jaar : Nijmegen wil auto aan de kant over tien jaar

Als de auto op straat plaatsmaakt voor de bewoner en het groen, stijgt het woongenot. Er komt meer vraag naar woningen aan autovrije zones en de gebruikerswaarde van deze woningen neemt toe.

Bewoners ervaren meer sociale interactie met de buurt, omdat de ontmoetingen op straat makkelijker worden. Daarnaast wordt de buurt gezonder door de toename van beplanting en de afname van uitstoot door het verkeer.

Nijmegen wil het gebruik van de auto inperken om meer ruimte te hebben voor nieuwe woningen en tegelijkertijd een gezondere stad te creëren. De reacties van het publiek zijn, net al bij de andere plannen om de auto uit de stad te weren, overwegend negatief. Auto-eigenaren vrezen slechte bereikbaarheid en de middenstand verwacht een daling van de omzet.

In Barcelona hebben ze andere ervaringen. Daar heeft de gemeente de auto echt verbannen uit sommige delen van de stad. In deze zogenaamde Superblocks blijkt dat de openbare ruimte aantrekkelijker wordt. En dat meer winkels, horeca en andere ondernemingen zich in deze wijken vestigen.

Een Superblock is een wijk van negen wooncomplexen waartussen de straten afgesloten zijn voor doorgaand verkeer. Deze straten worden voorzien van beplanting en ingericht om samenkomst van bewoners te stimuleren. In Barcelona zijn de reacties heel positief. Bewoners roemen de frisse lucht, vermindering van autogeluid en meer sociaal contact. Meer wijken in Barcelona willen nu ook een Superblock worden.

De gebruikerswaarde van woningen aan een Superblock is duidelijk toegenomen. Of zich dit ook uit in een verhoging van de prijs van een koopwoning of een verhoging van de huur valt nog niet te zeggen, maar lijkt een logisch gevolg.

Meer binnen de rubriek Woningmarkt en vastgoed