AVA heeft alle besluiten goedgekeurd van Pet Service Holding NV

23 JUL 2023 20:55 | Pet Service Holding NV

AVA heeft alle besluiten goedgekeurd van Pet Service Holding NV

Zaanstad 23 juli 2023

Pet Service Holding NV (PSH) maakt bekend dat op de AVA van 21 juli j.l de volgende besluiten zijn goedgekeurd;

-                Vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening PSH  over het boekjaar 2022

-                Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur die zitting hadden in 2022 voor het gevoerde beleid in het boekjaar 2022

-                Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen die zitting hadden in 2022 voor het gehouden toezicht op het gevoerde beleid in het boekjaar 2022

-             Verlenging van de machtiging van het bestuur om eigen aandelen in te kopen

-             bevoegdheid tot uitgifte van gewone aandelen

Bovenstaande besluiten geven het bestuur de mogelijkheid om invulling te kunnen geven aan de gewenste groeistrategie van de onderneming.

De notering op Euronext Access + Parijs is bedoeld om het groeitraject van het bedrijf te versnellen en haar positie als Europese speler te versterken door verticale integratie naar andere niveaus van de toeleveringsketens. Hierbij kan het gaan om samenwerkingen en/of overnames die waarde creëren voor aandeelhouders. PSH legt de focus op overname van dierenartspraktijken en/of groothandels om de verkoop van receptgeneesmiddelen voor huisdieren via PSH's online winkels zoals Dierenapotheek.nl en de Huisdierenapp toegankelijker te maken voor huisdiereigenaren.

Aan de houders van certificaten bij Nxchange zal binnenkort, binnen de Wet Financieel Toezicht, een voorstel worden voorgelegd. Dit voorstel heeft betrekking op de omruil certificaten tegen aandelen in PSH in een verhouding van 1:1 waarbij dat nog nader met Nxchange moet worden afgestemd. Een grootaandeelhouder is bereid gevonden om de certificaten om te ruilen tegen gewone aandelen. Verder onderzoekt het bestuur van PSH de mogelijkheid tot decertificering waarbij de certificaten worden omgezet naar aandelen.

De compliance afdeling van ABN AMRO bank heeft PSH inmiddels goedgekeurd en toegelaten in het handelssysteem en wij verwachten dat meerdere financiële instellingen zullen volgen.

Voor meer informatie:

www.petserviceholding.com

info@petserviceholding.com

 

Meer binnen de rubriek Economie en geld