'Pensioenuitvoerders moeten gas terugnemen bij transitie naar nieuwe pensioenen'

10 JUL 2023 09:46 | Boer & Croon

Dit is een expertquote van Kees Jan van Vliet, Partner Finance & Technology, Boer & Croon.

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Vijf vragen over het nieuwe pensioen: potjes, premies en veertigplussers

Uit een recent onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) blijkt dat een aanzienlijk aantal pensioenuitvoeringsorganisaties niet goed voorbereid is op de transitie die gepaard gaat met de nieuwe pensioenregeling. Meer dan driekwart van de onderzochte pensioenfondsen heeft de benodigde kennis en competenties nog niet in kaart gebracht. Bovendien ontbreken er voldoende indicatoren in de plannen van aanpak en voortgangsrapportages om effectief te kunnen sturen op voortgang en resultaat. Daarnaast zijn de risico- en impactanalyses van pensioenfondsen met betrekking tot de transitie ontoereikend. Verder zijn er tekortkomingen op het gebied van datakwaliteit en ontbreekt er een solide koppeling tussen pensioenadministratie en vermogensbeheer.

Dat betekent niet dat deze organisaties te laat zijn begonnen. Alles wijst er juist op dat men haast heeft om niet achter te lopen op de concurrentie. Deze urgentie wordt mede gedreven door de vrees dat de tevredenheid van pensioenfondsen dermate afneemt dat ze overstappen naar andere aanbieders of de uitvoering in eigen beheer nemen. Echter, de huidige aanpak en wendbaarheid is vaak ontoereikend om deze enorme veranderopdracht te doen slagen.

Om hier verbetering in aan te brengen zou het goed zijn als de betrokkenen, in plaats van losse initiatieven te starten, eerst een overkoepelende architectuur vaststellen waarbinnen de verschillende domeinen met elkaar kunnen samenwerken. Door zo´n holistische benadering kan men gerichter organiseren, investeren en bijsturen. Dit geldt voor zowel de processtructuur, de IT-structuur als de dienstverlening.

Het is van belang dat pensioenuitvoeringsorganisaties gas terugnemen. Een dergelijk omvangrijk veranderingsproces begint met het kritisch evalueren van de organisatiestructuur en het helder definiëren van verantwoordelijkheden. Door deze holistische aanpak kunnen pensioenuitvoeringsorganisaties de benodigde veranderingen effectiever doorvoeren en zo hun concurrentiepositie versterken in de snel evoluerende pensioensector.

Meer binnen de rubriek Economie en geld