Positieve Gezondheid vertaald naar leefomgeving

28 FEB 2023 15:43 | Alles is Gezondheid-iPH

Een gezonde woon- en leefomgeving stimuleert inwoners om hun gezondheid te verbeteren. De nieuwe Toolkit Positieve Gezondheid op de Tekentafel vertaalt het gedachtengoed Positieve Gezondheid naar het fysieke domein.

Bij een gezonde woon- en leefomgeving valt te denken aan een wijk of buurt die veilig, duurzaam en klimaatbestendig is. Met fiets- en wandelpaden die goed begaanbaar zijn, laagdrempelige ontmoetingsplekken en sociale activiteiten die voor iedereen toegankelijk zijn.

De vraag is hoe gemeenten, projectontwikkelaars, woningcorporaties of zorg- en welzijnsorganisaties de bewoners kunnen betrekken bij de inrichting van hun eigen leefomgeving. Daar helpt de Toolkit Positieve Gezondheid op de Tekentafel bij.

In gesprek met bewoners

Met de nieuwe toolkit is het mogelijk om het ‘andere gesprek’ te voeren met bewoners en ze te laten focussen op behoeften, kansen en mogelijkheden.

Het resultaat is een ruimtelijke visie met concrete voorstellen en aandacht voor de visie van alle belanghebbenden. Gezondheid, kwaliteit van leven, eigen regie en betrokkenheid van inwoners krijgen hiermee letterlijk vorm.

Beschikbaarheid

De Toolkit Positieve Gezondheid op de Tekentafel is ontwikkeld door Institute for Positive Health (iPH), Adema Architecten en de Provincie Zuid-Holland en is op 16 februari 2023 officieel gelanceerd tijdens het Festival Gezond Verstand op het Provinciehuis in Den Haag.

Meer infomatie is te vinden op https://www.iph.nl/positieve-gezondheid-in-woon-en-leefomgeving/

Meer binnen de rubriek Duurzaam ondernemen