Digitale toegankelijkheid in de zorg kan beter

23 JAN 2018 09:45 | Stichting Accessibility

Digitale toegankelijkheid voor mensen met een functiebeperking is nog onvoldoende geregeld in de zorgsector. Dit blijkt uit het onderzoek, uitgevoerd door stichting Accessibility, dat vandaag aan de secretaris-generaal van het ministerie van VWS, Erik Gerritsen, is aangeboden.

In samenwerking met Vereniging Bartiméus Sonneheerdt heeft Accessibility het onderzoek Monitor Digitale Toegankelijkheid in de Zorg uitgevoerd onder ruim 8600 websites. Uit technisch onderzoek bleek dat geen enkele website volledig toegankelijk is, en uit kwalitatief onderzoek is gebleken dat digitale toegankelijkheid voor het merendeel van de zorgverleners nog een onbekend begrip is. En dat terwijl er steeds meer zelfredzaamheid van patiënten wordt verwacht als het gaat om e-health, het elektronisch patiëntendossier en zelfstandig online zorgafspraken maken.

Voorbeelden

In de praktijk komen patiënten met een functiebeperking tal van obstakels tegen. Zo zijn websites die enkel met een muis kunnen worden bediend een grote drempel voor met name blinden en slechtzienden. Een ander struikelblok is de afwezigheid van ondertiteling bij video’s voor mensen met een auditieve beperking.

Implementatieplan van de overheid

Van overheidswege groeit de druk om digitale toegankelijkheid op de agenda te zetten. Nederland heeft in 2016 het VN Verdrag voor de rechten van personen met een handicap geratificeerd. Vanuit de Wet gelijke behandeling op grond van handicap en chronische ziekte ligt er een verplichting om digitale informatie toegankelijk te maken. De overheid heeft inmiddels een implementatieplan geschreven met specifieke aandacht voor de toenemende digitalisering, ook in de Zorg.

Samenwerking en stappenplan

Accessibility heeft de resultaten van het onderzoek met de betrokkenen en diverse stakeholders gedeeld. Hieruit zijn concrete aanbevelingen gekomen waarmee zorgorganisaties direct aan de slag kunnen om hun digitale toegankelijkheid te verbeteren. En dat kan fasegewijs en door digitale toegankelijkheid mee te nemen vanaf het begin van de ontwikkeling van de online omgeving.

Accessibility werkt als expertisecentrum met veel partijen in de sector samen aan een stappenplan voor de verbetering van digitale toegankelijkheid. Met een gezamenlijk belang: zorgdragen voor een inclusieve maatschappij ook op het gebied van digitale toegankelijkheid, zodat iedereen zoveel als mogelijk mee kan doen en eigen regie kan voeren.

Reacties op het onderzoek

Erik Gerritsen, secretaris-generaal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: “Websites van ziekenhuizen, huisartsen en tandartsen moeten toegankelijk zijn voor iedereen. Uit dit onderzoek blijkt dat er nog een wereld te winnen is. Het ministerie gaat dit rapport goed bestuderen en wil vervolgens in gesprek met de zorgaanbieders hoe we de aanbevelingen uit dit onderzoek in de praktijk kunnen brengen”.

Dick Houtzager, lid van het College voor de Rechten van de Mens: “Digitale toegankelijkheid is enorm belangrijk. Steeds meer mensen zijn afhankelijk van websites en apps van zorgverleners. Iedereen, met of zonder beperking, zou daar gebruik van moeten kunnen maken. Zorgverleners moeten ervoor zorgen dat nieuwe of vernieuwde websites en apps toegankelijk zijn.”

Illya Soffer, directeur Ieder(in): “Apps en websites moeten ook voor mensen met een visuele, auditieve en motorische beperking toegankelijk en eenvoudig te gebruiken zijn. Daarnaast is het belangrijk dat informatie wordt aangeboden in begrijpelijke taal, zodat mensen met een (lichte) verstandelijke beperking er ook mee uit de voeten kunnen. Wanneer dat niet het geval is, sluit je mensen met een beperking uit van E-health, en dat kan toch niet de bedoeling zijn. Maak E-health toegankelijk door mensen met een beperking al bij de ontwikkeling van apps en websites te betrekken.”

Ankie van Rossum, bestuursvoorzitter van VieCuri Medisch Centrum: “Wij vinden het belangrijk dat onze patiënten ook digitaal goed geholpen worden en de informatie kunnen vinden die ze zoeken. Gebruiksvriendelijkheid van onze website is al vanaf de tekentafel ons uitgangspunt. Dan is het behalen en behouden van een toegankelijke website ook goed te doen. Essentieel zijn een deskundige internetpartner en een consequent bewustzijn van de mogelijkheden van onze gebruikers. Onze volgende horde is om ook andere digitale applicaties voor patiënten nog toegankelijker te maken, zoals het patiëntenportaal.”

Meer binnen deze rubriek