'Mode-industrie heeft ondersteuning nodig bij inzicht in de supply chain'

31 JUL 2023 09:02 | Boer & Croon

Dit is een expertquote van Steven van Dalen, Senior Manager Strategy, Boer & Croon

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Tweedehandsjes? Modemerken zien er wel wat in

De mode-industrie is de afgelopen jaren onder toenemende druk komen te staan om meer transparantie te bieden aan consumenten en belanghebbenden. Klanten willen weten waar hun kleding vandaan komt, welke materialen worden gebruikt en hoe duurzaam het productieproces is. Binnenkort wordt het voor de grotere textielondernemingen ook verplicht om, in het kader van ESG, die transparantie te bieden. Een groot deel van de (middel)kleinere partijen in de keten heeft die verplichting echter niet.

Marktkansen

Toch kan het ook in hun belang zijn om te werken aan transparantie en ervoor te zorgen dat ze de benodigde data kunnen aanleveren. Als retailers en klanten transparantie eisen, moeten alle betrokkenen in de keten immers meewerken. Anders zullen grote klanten, zoals H&M en Zara, hun toeleveranciers elders gaan zoeken.

Door alle data aan te leveren, kunnen leveranciers hun marktkansen vergroten. Dit klinkt echter gemakkelijker dan het in de praktijk is.

Kluwen van ketens

Een van de grootste uitdagingen in de modeketen is het verkrijgen van data van alle betrokken partijen. Vaak is dat meer uit onkunde dan onwil. Zeker door het grote aantal schakels in de textielketen, plus het feit dat verschillende kledingitems vaak (gedeeltelijk) tot een andere keten behoren, is dit een enorme opgave.

Gelukkig zijn er steeds meer gespecialiseerde ondernemingen die initiatieven ontplooien om de textielindustrie hiermee te ondersteunen. Een voorbeeld is de Amsterdamse startup Tex.Tracer, dat een blockchain-platform bouwt om de gegevens van alle schakels in de supply chain transparant en traceerbaar te maken. Hierbij werkt het samen met grote retailers, en zorgt ervoor dat alle partijen in de keten verifieerbare en nauwkeurige data aanleveren.

Vervuilende industrie

Met dit soort platforms krijgen mode-ondernemingen de mogelijkheid om gegevens en certificaten te versturen en centraal te monitoren. Het einddoel is om een geverifieerde en transparante supply chain te creëren, waarin elke partij zijn verantwoordelijkheid neemt. De mode-industrie is één van de meest vervuilende industrieën die er zijn en bovendien ook één waar misstanden vaak voorkomen. Ieder initiatief om hier verbetering in aan te brengen is dus zeer welkom.

Bij pubicatie graag als co-auteur vermelden: Mara Janssen, Product Lead bij Tex.Tracer

Meer binnen de rubriek Diversiteit, lifestyle en mode