ANKO: "Stille ramp dreigt voor veel mkb-ondernemers"

10 MEI 2022 11:34 | ANKO

Verdwijnen door coronasteun behouden banen in o.a. kappersbranche alsnog?

De coronacrisis lijkt bijna vergeten. Nederland geniet volop van de horeca, winkelen is weer een prettig tijdverdrijf en glimlachend stapt men naar buiten na ‘gewoon’ een bezoek aan de kapper. Maar achter de schermen van dit soort ondernemingen voltrekt zich een stille ramp. Kappersbranche-vereniging ANKO vreest dat de grootste economische coronaklap nog moet komen. Voorzitter Maurice Crusio: “De overheid heeft met coronasteun werkgelegenheid willen behouden, maar als er niets gebeurt zal die steun geen duurzaam effect hebben!”

Als het over corona gaat, hoor je politici nog regelmatig zeggen dat “we ondernemers overeind hebben gehouden met steunmaatregelen” en dat is ook de perceptie van de meeste Nederlanders. De werkelijkheid is anders: de overheid heeft met de steunmaatregelen uitsluitend werkgelegenheid ‘overeind gehouden’ door mee te betalen aan het loon van werknemers. Maar veel werkgevers in het mkb staan zelf niet op de loonlijst. Veel saloneigenaren zijn voor hun eigen inkomen direct afhankelijk van de winst uit hun onderneming, die onder het nulpunt daalde gedurende de 22 weken van de lockdown. Gevolg: vijf maanden lang geen inkomen, loon- en bedrijfskosten die niet of nauwelijks gecompenseerd zijn en een overheid die dat negeert.

Lockdowns gefinancierd met privé-geld

Kappersvoorman Crusio: “Het wordt hoog tijd dat de politiek erkent dat bedrijven uiteindelijk alleen gered zijn dankzij de leningen, spaar- en pensioenpotjes en ander privé-geld van ondernemers. In onze branche alleen al gaat het dan om meer dan 620 miljoen euro dat ondernemers uit eigen zak betaald hebben om hun zaak overeind te houden en alle werknemers door te betalen. Er is geen steunmaatregel geweest die het verloren ondernemersinkomen compenseerde! En vanaf oktober staat ook nog eens de Belastingdienst voor de deur om uitgestelde betalingen te innen. Zo’n 30% van onze achterban heeft geen ruimte meer om te investeren of verwacht zelfs te moeten stoppen met zijn of haar bedrijf. Dat betekent dat heel veel banen alsnog op de tocht komen te staan!”

Compensatie en kwijtschelding  

Aanstaande donderdag 12 mei debatteert de Kamer over de coronasteun. Daar zal o.a. gesproken worden over eventuele uitbreiding van belastinguitstel. Nu krijgen ondernemers vijf jaar de tijd voor terugbetaling, maar er gaan geluiden op dat er een Kamermeerderheid zou zijn voor het verlengen van deze termijn. VVD-kamerlid Thierry Aartsen deed daar onlangs zelfs een oproep toe in het programma 1Vandaag: “Verruim die vijf jaar voor de meest getroffen sectoren. Geef die ondernemers de ademruimte die ze verdienen.”

Crusio ziet dat als een mooie en noodzakelijk stap, maar wil meer. “We lijken te vergeten dat ondernemers deze zorgen en schulden te danken hebben aan extreme overmacht. Kwijtschelding van belastingschuld én compensatie van verloren omzet zou dus passend zijn. Rutte beloofde ons toch we samen de eindstreep zouden halen? Voor veel ondernemers lijken dit nu loze woorden. Laten we ook niet vergeten dat van deze ondernemers verwacht wordt dat zij de komende tijd investeren in de energietransitie en moeten proberen winst te maken zodat ze zelf weer salaris hebben terwijl de prijzen de pan uitrijzen. De lonen stijgen ook nog eens in deze krappe arbeidsmarkt. Succesvol ondernemen lijkt zo een mission impossible.”

Molensteen moet van de nek

De ANKO is van mening dat als Nederland wil kunnen blijven genieten van horeca, winkels en de kapper, dat betekent dat deze ondernemers de ruimte moeten krijgen om te ondernemen en weer moeten kunnen investeren. De molensteen van gederfde omzetten en coronaschulden moet eerst van hun nek. En daarna moet minister Adriaansens zo snel mogelijk aan de slag met het vormgeven van beleid dat het mkb – nota bene de motor van de Nederlandse economie! – écht ondersteunt. Dat kan heel concreet door werkgeverschap te stimuleren en weer te laten lonen en regeldruk te verminderen

Meer binnen deze rubriek