'Onderzoek treinramp moet ook gaan over risico's werk aan spoor'

04 APR 2023 11:53 | Vakvereniging HZC

Dit is een expertquote van Chris van Veldhuizen, directeur, Vakvereniging HZC.

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Dode en tientallen gewonden bij ernstig treinongeluk Voorschoten: ‘Zwarte dag’ | Treinongeluk Voorschoten | AD.nl

Vanmorgen in het nieuws kwam het schokkende bericht van het ongeval bij Voorschoten waar twee treinen en een krol-kraan bij betrokken zijn. Met helaas een dode en tientallen gewonden. Terecht spreekt ProRail-topman John Voppen van een ‘zwarte dag voor het Nederlandse spoor’. Naar de ware toedracht wordt onderzoek gedaan. Dat is ook heel belangrijk om te kunnen begrijpen hoe er zoiets vreselijk mis kon gaan.

Ongeacht wat de uitkomsten van het onderzoek gaan zijn, het ongeval confronteert ons allen met de werkelijkheid dat ondanks alle inspanningen om de veiligheid van het werken aan en rond het spoor te verhogen, er toch dergelijke ongelukken kunnen gebeuren.

De railinfrabranche heeft in RailAlert-verband richtlijnen vastgesteld onder de naam ‘Normenkader Veilig Werken’. RailAlert is een stichting die als doel heeft om bij te dragen aan een veilige en gezonde werkomgeving voor iedereen die aan het Nederlandse spoor werkt. Daarnaast gelden er speciale arbo-richtlijnen voor spoorse en niet-spoorse (arbo-) risico’s. In deze kaders wordt beschreven hoe de veiligheid van medewerkers wordt geborgd. Dit geldt voor al het werk aan de railinfrastructuur, voor alle betrokken partijen.

Een van de mogelijkheden is buitendienststelling. Dat is een periode waarin het treinverkeer op één of meerdere sporen wordt stilgelegd, zodat de aannemer zijn werkzaamheden veilig uit kan voeren. Bij een buitendienststelling geeft de treindienstleider van ProRail na het stilleggen van het treinverkeer toestemming aan een daartoe bevoegd functionaris van de aannemer om de werkzaamheden te starten. De bevoegd functionaris neemt dan specifieke maatregelen zodat de werklocatie gezekerd is. Na afloop gebeurt dat omgekeerd.

Ook bij wegenonderhoud kennen we diezelfde mogelijkheid. In beide gevallen horen wij bij HZC regelmatig van onze leden-machinisten dat gevaarlijke situaties vooral ontstaan als (spoor)wegen gedeeltelijk afgesloten worden. Er zit vaak weinig afstand en ruimte tussen de werkplek en het voorbijrazende verkeer, dat zich ook nog eens vaak niet aan de voorgeschreven snelheidsbeperkingen houdt. Hoe voorzichtig er ook gewerkt wordt, het doorrijden van auto's en treinen op direct naastgelegen banen of sporen betekent een verhoogd risico. Het is tijd om als bouw en infra sector de discussie te voeren of gekozen moet worden voor totale afsluiting. Het gaat 999 keer goed maar die duizendste keer dat het fout gaat moet je met zijn allen niet willen.

Meer binnen de rubriek Arbo, veiligheid en defensie