'Afnemende vraag in industrie hoeft geen voorbode te zijn van een economische dip'

29 JUN 2023 09:27 | ING

Dit is een expertquote van Gert Jan Braam, sector specialist Industry, ING Sector Banking.

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: De industrie krimpt: nasleep van corona of begin van de recessie?

De industrie ondervindt de gevolgen van de afgezwakte economie en de verschuiving in consumentenvoorkeuren van goederen naar diensten. De dagproductie is – mede door productiedalingen in de basisindustrie - tussen april 2022 en april 2023 met 12 procent gekrompen. De industrie profiteerde tijdens corona van een grote herstelvraag naar elektronische producten en andere goederen. Maar het afgelopen jaar is er een duidelijk teruglopende goederenvraag, terwijl de vraag naar diensten in een economie zonder beperkingen juist toeneemt. Zodra voorraden afgebouwd zijn zal een basisbehoefte aan goederen de industrie ondersteunen. En lang niet alle producten kunnen als dienst worden aangeboden. De afnemende vraag in de industrie hoeft dus geen voorbode te zijn van een economische dip.

Diensten- en goederenvraag

In de loop van 2022 verminderde de goederenconsumptie van huishoudens vanwege stijgende inflatie en verschoven consumenten een deel van hun uitgaven naar diensten die na corona weer volledig toegankelijk waren. Het aantal overnachtingen, vliegreizen en bezoeken aan uitgaans- en recreatiegelegenheden is fors gestegen. Dit ging ten koste van de goederenconsumptie. Duurzame goederen, zoals auto’s en woninginrichting worden nu minder afgenomen. De goederenvraag staat onder druk door de afbouw voorraden, die na corona in rap tempo opgebouwd werden. Dit zorgt voor minder bedrijvigheid in de industrie.

Licht herstel

Een langzaam groeiende consumptie en een later dit jaar aantrekkende export door licht herstellende wereldhandel geven weer wat vertrouwen. De verwachting is dat exportherstel doorzet in 2024 doordat ook ketenverstoringen verder verdwijnen en internationaal weer lichte groei afgegeven wordt. Dit heeft een positief effect op de industrie, de grootste exporterende sector. De vraag naar goederen zal na de voorraadafbouw weer wat toenemen, door een afnemende inhaalvraag weliswaar langzaam. In de technologische (maak)industrie ondersteunen goed gevulde orderboeken de productie momenteel nog. Verder trekken de energie-intensieve sectoren weer wat aan door lagere energieprijzen maar werkt de rente nog drukkend op kapitaalinvesteringen. Producenten blijven daarbij positief over de productieverwachtingen de komende maanden.

En juist investeringen in innovatieve technologie zijn cruciaal voor het versterken van de concurrentiepositie van industriebedrijven.

Daarom is het een goed signaal dat in de technologische industrie de investeringsverwachtingen nog positief zijn door verduurzamingsdoelen en toenemende digitalisering en robotisering om hiermee de productiecapaciteit ook zonder personeel op niveau te houden.

Meer binnen de rubriek Economie en geld