'Boomfeestdag hoort ook thuis in duurzaamheidsbeleid bedrijven'

14 NOV 2023 14:13 | Stichting Stimular

Dit is een expertquote van Esther de Groot, Adviseur duurzaam ondernemen, Stichting Stimular.

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Nationale Boomfeestdag in Amstelveen trapt plantseizoen af : Nationale Boomfeestdag in Amstelveen trapt plantseizoen af

Bedrijven vinden het vaak moeilijk om invulling te geven aan biodiversiteit in hun beleid. Boomfeestdag is een jaarlijks terugkerende dag waarbij scholen, gemeentes en particulieren bomen planten. De dag is nu vooral gefocust op kinderen, maar ook voor bedrijven is deze dag waardevol. Bedrijven met een buitenterrein kunnen op Boomfeestdag medewerkers betrekken bij een biodiverse inrichting en verfraaiing van de werkomgeving.

Iedere werknemer een boom

Bomen verhogen de kwaliteit van de werkomgeving. Werknemers in een bosrijke, groene omgeving zijn eerder geneigd om naar buiten te gaan voor een ommetje. Zo krijgen ze de kans om even de stress en zorgen te vergeten. Steeds vaker betrekken bedrijven biodiversiteit in hun duurzaamheidsbeleid, maar helaas is dat lang niet altijd concreet. Door te streven om voor elke werknemer een boom te planten, kan invulling aan deze doelstelling worden gegeven. Bomen leggen CO2 vast, zuiveren de lucht en helpen mee aan een gezonde waterkringloop.

Inheemse bomen zijn belangrijk

We kunnen niet zonder bomen. Ze geven koelte tijdens warme dagen. Eén volwassen boom kan koelen voor 10 airco's. Bomen produceren zuurstof en kunnen dienen als grondstof zoals meubels, in de bouw en papier en karton. Ook voor dieren en insecten zijn bomen erg waardevol. Zo zijn aan een ruwe en zachte berk 334 insectensoorten verbonden, aan een zomer- en wintereik 423 en aan een wilg maar liefst 450 insectensoorten. Door bomen te planten doe je dus goed voor mensen en insecten. Daarom is het belangrijk en goed als bedrijven Boomfeestdag in hun beleid borgen.

Meer binnen de rubriek Klimaat, milieu en duurzaamheid