Pet Service Holding NV geeft €4.9mio aan verplicht converteerbare obligaties uit

04 DEC 2023 09:00 | Pet Service Holding NV

Pet Service Holding NV geeft €4.9mio aan verplicht converteerbare obligaties uit ter financiering van haar strategie. De obligaties geven 8% rente met een looptijd van 36 maanden.

Pet Service Holding NV, genoteerd op Euronext Access Paris met ISICODE: NL0015001HZ9 code: MLPET tevens genoteerd op de NXchange Amsterdam met ISINCODE: NL00150004O8, geeft obligaties uit ter financiering van haar sterke groeistrategie.

De obligaties hebben een nominale waarde van €25.000,- tegen 8% rente per jaar en een looptijd van 3 jaar. De obligatie heeft een verplichte conversie einde looptijd waarna de obligatie zal worden geconverteerd in aandelen van Pet Service Holding NV die verhandelbaar zijn via Euronext access Parijs met ISICODE: NL0015001HZ9. De conversiekoers bedraagt € 4,50 per aandeel gedurende de gehele looptijd van deze overeenkomst. De conversiekoers is vastgesteld op 29 november 2023 door de Raad van Commissarissen.

Deelname:

De minimale deelname is één obligatie van €25.000,- . Inschrijven kan tot 31 december 2023. Er is een uitgebreid Informatiememorandum beschikbaar via de website van de vennootschap over de onderneming en over de uit te geven obligaties. Het bestuur waakt over een juiste verdeling en toekenning. Investeerders kunnen inschrijven door een mail te sturen aan het bestuur met daarin het verzoek tot inschrijving en voor welk bedrag naar het volgende emailadres:

info@petserviceholding.com

Meer binnen de rubriek Dieren en natuur