'Infrasector verder onder druk terwijl klimaatrisico’s vitaliteit en innovatie eisen'

28 JUN 2023 11:05 | ING

Dit is een expertquote van Jan van der Doelen, Sector Banker Building & Construction, ING Business Banking Nederland.

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Veertien projecten voor nieuwe wegen gaan voorlopig niet door

De afgelopen 10 jaar daalde het jaarlijkse bouwvolume in de infrasector. Onlangs zijn 17 grote projecten door gebrek aan geld, personeel en stikstofruimte op pauze gezet. Ondanks de inzet op onderhoud van de bestaande infrastructuur, staat de ontwikkeling van de sector hierdoor onder druk. Dit heeft impact op de mogelijkheden van de sector om in te spelen op de toenemende klimaatrisico’s die vragen om een vitale en innovatieve sector.

De infrasector heeft het niet gemakkelijk volgens het Economisch Instituut voor de Bouw. Zij verwachten dat de bouw van infrastructuurprojecten de komende twee jaar met 5 procent daalt. Ook ING verwacht voor dit jaar een krimp van 2 procent. Deze deelsector van de bouw, goed voor ongeveer 14 procent van de totale bouwproductie, is verantwoordelijk voor de bouw en onderhoud van de Nederlandse wegen, spoorverbindingen en waterwerken. Cruciaal dus voor de instandhouding en bevordering van onze mobiliteit.

Vanwege tekorten aan geld, gekwalificeerde mensen en gebrek aan stikstofruimte, heeft minister Harbers onlangs besloten 17 projecten voor nieuwe wegen en vaarwegen voorlopig niet door te laten gaan. De overheid investeert wel in achterstallig onderhoud van de bestaande infrastructuur om in de huidige mobiliteit te blijven voorzien.

Beperkte groei en meer focus op de eenvoudigere en voorspelbaardere werken schuurt met de noodzaak om te blijven innoveren voor toekomstige uitdagingen. De energietransitie en toenemende klimaatrisico’s vragen om investeringen in uitbreiding van het stroomnet, extra bekabeling en aanpassingen zoals extra dijkverzwaring. Ook op het gebied van drinkwater zijn er grote uitdagingen door de bevolkingsgroei en klimaatverandering.

Een andere bottleneck is dat vooral de grote infrabouwers al enige tijd aangeven dat zij de risico’s die gepaard gaan met de uitvoering van complexe projecten, niet langer accepteren. Denk aan de zeesluis in IJmuiden, de A15 en de Afsluitdijk.

Om goed voorbereid te zijn op de toekomst, kunnen infrabouwers nu al hun businessmodel aanpassen en investeren in verduurzaming van materieel en digitalisering van het (complexe) bouwproces. Maar ook de overheid, als veruit de grootste opdrachtgever, moet duurzame en innovatieve oplossingen voor complexe vraagstukken stimuleren om de sector vitaal houden. Op gebied van verdeling van risico’s en het stimuleren van duurzame en innovatieve oplossingen voor complexe vraagstukken.

Meer binnen de rubriek Bouw en techniek