'Kleine verkopers hoeven niet zelf in de rij voor statiegeld'

08 SEP 2023 16:20 | Stichting Stimular

Dit is een expertquote van Carmen Cosijn, Adviseur duurzaam ondernemen, Stichting Stimular.

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Staatssecretaris teleurgesteld over inname van statiegeldflesjes en -blikjes | Economie | NU.nl | ANP

Locaties die dranken in PET en blik verkopen komen graag hun klanten tegemoet door de verpakkingen terug in te nemen. Dat is gastvrij (de bezoeker hoeft niet zelf naar de supermarkt) en bovendien goed voor het milieu (meer recycling, minder zwerfafval). Kleine verkopers staan vervolgens vaak zelf in de rij bij de inleverautomaat van de supermarkt. Dat kan makkelijker.

We horen het met name veel van kleinere bedrijven en maatschappelijke organisaties. Zij nemen handmatig het PET en blik in (of vissen het uit de restafvalbak) om vervolgens zelf in de (lange) rij bij de inleverautomaat van de supermarkt te gaan staan. Maar ook kleine organisaties kunnen een retoursysteem opzetten waarbij de groothandel de verpakkingen terugneemt.

Meer dan 30 stuks per week

Voor het opzetten van een retoursysteem van PET en blik moet je minimaal 30 verpakkingen per week in kunnen zamelen. Dit systeem zet je op met je groothandel, net als bij glazen flesjes met statiegeld. De plastic flesjes en blikjes gaan dan via speciale zakken met unieke labels naar het telcentrum en uiteindelijk terug naar de producten voor recycling.

Niet alleen voor grotere bedrijven

Een gemiddeld buurthuis komt al gauw aan de dertig flesjes en blikjes per week, maar de helft van de buurthuizen weet niet dat ook zij kunnen terugleveren aan de leverancier. “Ik dacht dat dat typisch iets is voor de grotere spelers; het was nog helemaal niet in me opgekomen dat we dit ook met ons buurthuis konden doen.”

Voor wie zijn dan de opbrengsten?

Als ‘vrijwillig inleverpunt’ kan je ervoor kiezen de consument het statiegeld terug te betalen óf het geld te doneren voor een goed doel met ANBI status. Sportverenigingen en buurthuizen mogen de opbrengsten aan zichzelf doneren, omdat zij een non-profitorganisatie zijn.

Win-win-win dus

Ook het Afvalfonds pleit voor meer inleverpunten. Want hoe meer inleverpunten, hoe beter er wordt ingeleverd. Daarbij wordt de druk op de supermarkten zo verlaagd en worden eventueel ook goede doelen gesponsord. Met de beslisboom statiegeld retour nemen bepaal je welke innamemethode het beste past bij jouw locatie.

Meer binnen de rubriek Klimaat, milieu en duurzaamheid