'Welzijn, niet werven, moet het startpunt van het debat over buitenlandse studenten zijn'

12 SEP 2023 09:21 | Hogeschool Inholland

Dit is een expertquote van Rutger Kappe, lector, Hogeschool Inholland.

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Toename internationale studenten in Nederland: stijging van 8000

In het debat over buitenlandse studenten aan Nederlandse onderwijsinstellingen gaat het over het belang voor de Nederlandse kenniseconomie, taal en toegankelijkheid, en de kosten en opbrengsten. Er is een dringende noodzaak om het mentale welzijn van deze studenten centraal te stellen.

Onderzoek van zowel Nuffic als het lectoraat Studiesucces van Hogeschool Inholland toont aan dat internationale studenten significant slechter scoren qua welzijn dan hun Nederlandse tegenhangers. Eenzaamheid, burn-out klachten en binding met de onderwijsinstelling zijn bij hen een groter probleem. Ook kennen zij veel zorgen over hun financiële situatie, het vinden van een baan en huisvesting. Dit leidt niet alleen tot stress en onzekerheid, maar soms ook tot uitbuiting. Bovendien is er het probleem van sociale isolatie; zonder een lokaal netwerk vinden veel studenten het moeilijk om te integreren en steun te vinden, wat leidt tot verhoogde eenzaamheid.

Nederland moet buitenlandse studenten met open armen blijven ontvangen om een fijne studietijd te beleven. Een meer internationaal leerklimaat draagt ook bij aan de uitwisseling van perspectieven en kennis. Maar wat ons betreft is er onvoldoende aandacht voor hun welzijn. Als Nederland buitenlandse studenten blijft werven zonder te zorgen voor hun fundamentele welzijnsbehoeften, stelt het hen bloot aan ernstige risico's. Het is tijd om de focus te verleggen van werven naar zorgvuldige integratie en ondersteuning. Dat zal op de lange termijn een waardevolle investering blijken.

Meer binnen de rubriek Onderwijs