'Beperkte capaciteit wordt het grootste obstakel voor elektrisch vervoer'

31 MEI 2023 16:07 | ING

Dit is een expertquote van Machiel Bode, Sectorspecialist Transport, Logistics and Mobility, ING Sector Banking.

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Ondernemers in de knel door verbod op fossiel vrachtvervoer in steden

Steeds meer verladers vragen om CO2-neutraal vervoer, waardoor de vraag naar duurzaam transport toeneemt. Echter, veel transportbedrijven vinden de aanschafkosten van zero-emissievoertuigen hoog, de actieradius beperkt en de oplaad- en tankinfrastructuur ondermaats. Dat laatste, veel meer dan de beperkte actieradius, lijkt bij opschaling voor veel bedrijven de belangrijkste uitdaging te worden.

De transitie van dieselvoertuigen naar elektrische voertuigen en het gedrag van ondernemers en overheden in deze overgang brengen onzekerheden met zich mee met betrekking tot de toekomstige laadvraag. Het grootste probleem voor elektrisch vervoer ligt in de beperkte capaciteit van het energienet. Het overstappen naar groene elektriciteit is een grote uitdaging voor netbeheerders, waarvan de kosten in de miljarden zullen lopen en de doorlooptijden 10 tot 15 jaar kunnen zijn.

Netbeheerders hebben moeite met het inschatten van de capaciteitsbehoefte in de markt, zoals waar en wanneer de vraag zich zal ontwikkelen. Dat maakt het voor netbeheerders moeilijk om tijdig te investeren in het netwerk om de gewenste capaciteit te kunnen leveren. Ondanks die onzekerheid hebben netbeheerders gezien de lange doorlooptijden nu de verantwoordelijkheid om tijdig investeringen op te starten in het netwerk om zo tijdig de gewenste capaciteit te kunnen leveren.

Het kip en ei verhaal zit dat natuurlijk wel in de weg omdat netbeheerders pas specifiek op een locatie gaan verzwaren als er aanvragen zijn. Dan helpt het niet als de business case van zero-emissievrachtwagen nog niet sluitend is. Het lage rendement van investeringen in zero-emissievoertuigen remt de bereidheid van transportondernemers om risicovolle investeringen te doen. Gezien de hoge inflatie, de dalende volumes en de lage marges in de transport- en logistieke sector, is des temeer ook overheidsstimulering noodzakelijk om de transitie naar elektrisch vervoer op gang te helpen.

Meer binnen de rubriek Ov, transport en logistiek