'Den Haag besteedt te weinig aandacht aan de regio'

13 NOV 2023 16:09 | De Volksbank

Dit is een expertquote van Rein Wispelweij, Directeur, RegioBank.

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Nou, dan lossen we het maar sámen op - NRC

“Nou, dan lossen we het maar sámen op.” Tot die conclusie kwamen de inwoners van het Friese dorp Reduzum. En dus legden ze zelf een zwemplaats aan die ze inmiddels ook beheren. Zo zijn er heel veel meer voorbeelden, in Reduzum en (ver) daarbuiten, waarbij mensen zich met elkaar inzetten voor de leefbaarheid in hun omgeving.

Dergelijke gemeenschappelijke initiatieven zien we veel en van oudsher terug in de regio. Het laat de kracht van de regio in optima forma zien. Maar schrijnend is het ook. Want waar is toch die aandacht voor de regio vanuit Den Haag? Aandacht die zo wenselijk en noodzakelijk is. De leefbaarheid in kleine kernen en dorpen staat onder druk, omdat voorzieningen verschralen of verdwijnen. Simpelweg omdat de overheid er vele malen minder per persoon investeert dan in de Randstad.

Tegelijkertijd is de potentie van de regio groot. 60 procent van alle Nederlanders woont in de regio en veel innovaties vinden er hun oorsprong. Als er echter niets gebeurt, wordt de ongelijkheid tussen dorpen en steden alleen maar groter. Een minister van Regiozaken kan de negatieve trend doorbreken en de kansen voor de regio en daarmee voor heel Nederland benutten.

Samen met inwoners en ondernemers. Want door niet tegenover elkaar, maar naast elkaar te staan en te opereren vanuit eigen kracht – de kracht van de gemeenschap heeft zich inmiddels bewezen – kunnen we gezamenlijk stappen zetten waar iedereen beter van wordt. De regio en de rest van Nederland.

Meer binnen de rubriek Politiek en overheid