'Personenmobiliteit nog altijd 40 procent van CO2-footprint kantoren'

06 NOV 2023 08:00 | Stichting Stimular

Dit is een expertquote van Carmen Cosijn, adviseur duurzaam ondernemen, Stichting Stimular.

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: 1 op 3 bedrijven onbekend met verplichte CO2-rapportage in 2024

Naar aanleiding van de aankomende rapportageplicht personenmobiliteit is onderzocht hoe bedrijven er op dit moment voorstaan met monitoring: 84 procent heeft de data nog niet op orde. Dit is niet alleen zorgwekkend in het kader van de wetgeving, maar geeft ook aan dat de meeste bedrijven nog geen grip hebben op dit thema. Terwijl mobiliteit ook na de lockdowns ongeveer 40 procent van de CO2-footprint van een gemiddeld kantoor beslaat.

Vooral autokilometers bekend

Het onderzoek, uitgevoerd door XXImo en Markteffect, brengt in kaart hoe werkgevers er op dit moment voorstaan met mobiliteitsregistratie. Per 2024 moeten alle bedrijven met meer dan 100 werknemers zakelijke en woon-werkkilometers registreren. 84 procent is hier nog niet klaar voor. Wel geeft 61 procent aan een deel van de registratie op orde te hebben, maar dan gaat het met name om autokilometers zonder specificatie naar soort brandstof.

Nog altijd 40 procent van CO2-footprint

De jaarlijkse milieubenchmark op basis van 30 kantoorpanden* laat zien dat personenmobiliteit nog altijd 40 procent beslaat van de CO2-impact van een gemiddeld kantoor. Na de lockdowns in 2020 en 2021 zagen we een halvering van afgelegde kilometers voor zakelijk en woon-werkverkeer als gevolg van thuiswerken (respectievelijk 1.600 en 2.700 kilometer per medewerker), maar de impact in het totaal blijft substantieel. Daarom is blijven zoeken naar verbetermogelijkheden in het vervoer van belang.

40 procent van de CO2-footprint van een gemiddeld kantoor gevolg van personenmobiliteit (Bron: Milieubarometer-benchmark woningcorporaties Stichting Stimular)

Meer ov, fiets en elektrisch rijden

Er ligt veel potentieel bij verschuiving van autokilometers naar openbaar vervoer (ov). Omdat ook het ov verder verduurzaamt, is de impact per afgelegde kilometer vele malen kleiner. Met name binnen het zakelijk verkeer ligt het percentage ov en fietskilometers echter nog erg laag. Ook is veel winst te boeken door op (echte groene) elektriciteit te rijden. Verder blijft het verminderen van de afgelegde kilometers zelf de meest effectieve maatregel, hoewel hierin natuurlijk al veel in is veranderd sinds de pandemie.

Beter sturen met goede monitoring

Om op deze maatregelen te kunnen sturen is dus van belang om inzichtelijk te hebben met welke vervoerswijze en brandstof medewerkers reizen. Ondanks dat de CO2-emissies met name ontstaan als gevolg van autokilometers, geeft dit item alleen onvoldoende inzicht in de voortgang op duurzame mobiliteit. De registratieplicht is een goede opstap naar uitgebreidere monitoring. Daar moet wel aan worden toegevoegd dat de huidige registratieregels niet alle zakelijke kilometers meenemen en de rekentool uitgaat van te lage CO2-factoren. We raden aan een footprint tool, zoals de Milieubarometer, te gebruiken om een realistische footprint van het vervoer te berekenen.

* Stichting Stimular voert jaarlijks een benchmarkonderzoek uit met behulp van de Milieubarometer op basis van data van veertien woningcorporaties.

 

Meer binnen de rubriek Klimaat, milieu en duurzaamheid