'Financiële gezondheid is de sleutel tot een gezonde samenleving'

06 JUN 2023 09:23 | ING

Dit is een expertquote van Jan Willem Spijkman, sector specialist Public & Healthcare, ING

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: 10 corporaties ondertekenen modelconvenant schuldhulpverlening | Aedes

Snellere hulp bij huurachterstanden is mogelijk voor bijna een half miljoen huurders, nu 10 woningcorporaties het modelconvenant hebben getekend, dat Aedes en de vereniging voor schuldhulpverlening NVVK opstelden, de Nationale Coalitie Financiële Gezondheid. Niet alleen woningcorporaties slaan de handen ineen om mensen met schulden te helpen. Dit is een voorbeeld van vele initiatieven in Nederland om financiële gezondheid van burgers te bevorderen.

Alle werkgevers kunnen zich aansluiten bij de Nationale Coalitie Financiële Gezondheid. Publieke en private organisaties werken in deze coalitie samen aan een financieel gezond Nederland. Een financieel gezonde maatschappij draagt bij aan het welzijn van individuen, organisaties, de economie en daarmee de hele maatschappij.

Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat 45 procent van de Nederlandse huishoudens moeite heeft met financieel rondkomen. Dit brengt zorgen en stress met zich mee. 1,4 miljoen huishoudens hebben risicovolle of problematische schulden. 574.000 huishoudens (lopen risico op) leven in armoede.

Geldzorgen leiden tot eenzaamheid, uitsluiting, tot problemen op het gebied van wonen, werken, gezondheid, onderwijs en opvoeding. Financiële gezondheid is voorwaardelijk voor een inclusieve transitie naar een duurzame samenleving.

Geldzorgen, schulden en armoede hebben een negatieve invloed op zowel fysieke als mentale gezondheid. Mensen met een laag inkomen leven korter, ze ervaren meer stress en hebben vaker last van slapeloosheid en depressie. Daarom is het belangrijk dat alle werkgevers hier oog voor hebben en zich aansluiten bij de Nationale Coalitie Financiële Gezondheid. Hierdoor kunnen geldproblemen worden voorkomen, voordat ze ontstaan.

Meer binnen de rubriek Economie en geld