'Orthopedagogen moeten meegenomen worden in 'deltaplan lerarentekort''

06 DEC 2023 16:37 | NVO

Dit is een expertquote van Ilse van der Mark, Beleidsadviseur Onderwijs bij de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO). 

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Pleidooi leraren en scholen: laat docent minder lesgeven voor betere kwaliteit

Werkgevers en werknemers in het primair en voortgezet onderwijs slaan de handen ineen en presenteerden deze week de belangrijkste bouwstenen voor een ‘deltaplan lerarentekort’. Om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren moet het aanpakken van het lerarentekort de eerste prioriteit van het nieuwe kabinet zijn.

Leraren en schoolleiders worden in hun professionele handelen onder andere geadviseerd door onderwijsondersteuners en onderwijsbegeleiders, die enerzijds de leraren en schoolleiders voor hun taken toerusten en anderzijds een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs.

Steeds meer leraren voelen zich niet bekwaam om, naast hun didactische taken, goed in te spelen op ouders en leerlingen met tal van complexe vragen. Veel van deze complexe situaties vergen een wetenschappelijk onderbouwde aanpak, een aanpak waarvoor de leraren niet zijn opgeleid.

De orthopedagoog kan hen daarin ondersteunen en adviseren.

Echter, steeds meer orthopedagogen dreigen het onderwijs te verlaten, onder meer omdat hun salaris achterblijft bij dat van leraren. Dat blijkt uit de ledenpeiling die de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) vorig jaar uitzette onder haar leden. Daar moet wat aan gebeuren, want orthopedagogen zijn noodzakelijk voor het onderwijs.

Een deltaplan dat zich uitsluitend richt op leraren en schoolleiders kan het realiseren van inclusief onderwijs in de weg staan. Wanneer orthopedagogen het onderwijs de rug toekeren, komen er meer zorgtaken bij leraren terecht. Het risico is groot dat kwetsbare leerlingen en hun ouders daar de dupe van worden. Met alle gevolgen van dien voor verdere kansenongelijkheid voor kinderen in het onderwijs.

De NVO roept op om in het deltaplan ook aandacht te hebben voor de rol van het onderwijsondersteunend personeel in het onderwijs, waaronder de orthopedagoog. Betere arbeidsvoorwaarden zijn noodzakelijk om ook in de toekomst orthopedagogische expertise voor het onderwijs te behouden.

Meer binnen de rubriek Onderwijs