'Door te luisteren naar cliënten en medewerkers kan wanbeleid ggz voorkomen worden'

21 MRT 2024 16:35 | NVO

Misstanden zoals die hebben plaatsgevonden bij ggz-koepel Vigo vragen niet alleen om stevigere monitoring op verantwoording vanuit het bestuur van zorgorganisaties, maar ook om tijdig het verhaal te horen van de cliënten en professionals werkzaam in deze instellingen. Werknemerservaringen en cliëntperspectief zijn onmisbaar in de beoordeling van juiste uitgave van verzekeringsgelden. Zorgverzekeraars, Inspectie, patiënten- en beroepsverenigingen zijn aan zet.

Het bestuur van ggz-koepel Vigo kon enkele jaren lang ongestoord innovatiegelden uitgeven aan slecht uitgewerkte plannen, niet haalbare innovaties en zelfverrijking van directeur en bestuurders. De zorgverzekeraars verzaakten hun verantwoordelijkheid te nemen in de controle hierop. Onderzoek van Follow The Money toonde aan dat medewerkers geen gehoor vonden toen zij de problemen aankaartten bij de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht was hiermee onderdeel van het schrikbewind.

Professionals werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg moeten zich eerder uitspreken bij wanbeleid. Juist omdat het gaat over instellingen waarin veiligheid, vertrouwen en transparantie noodzakelijk zijn voor de corebusiness. Professionals zijn het kapitaal van de instelling. Bovendien gaan dergelijke misstanden niet alleen ten koste van de zorgprofessionals, ook van de cliënt. De vraag of de cliënt wel gebaat was bij de vernieuwingen, werd bij Vigo nergens echt gesteld.

Voor het creëren van een werk- en behandelklimaat waar medewerker en cliënt zich vrij uit mogen spreken is er een rol voor verzekeraars, Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd, cliëntenfederaties en de beroepsverenigingen. Als zij hun krachten bundelen ontstaat er een sterke vuist tegen nutteloze financiële uitgaven en bestuurlijke wanorde.

Meer binnen de rubriek Zorg