'Ook bedrijven kunnen meedoen aan Tuinvogeltelling'

25 JAN 2024 09:42 | Stichting Stimular
Dit is een expertquote via ANP Expert Support

Esther de Groot

Aanleiding:
De Nationale Tuinvogeltelling 2023 | Vogelbeschermingshop

Slechts 1 procent van de 100.000 hectare aan bedrijventerreinen in Nederland is groen ingericht. Zonde, want als ondernemers hun bedrijfsterrein slim inrichten met bomen, struiken en planten voelen niet alleen werknemers, maar ook de koolmees, roodborst en merel zich er beter thuis. Door samen met medewerkers vogels te tellen rondom het bedrijf worden zij zich meer bewust van het belang van groen en biodiversiteit. 

Bomen, struiken en planten zijn belangrijk

Bedrijventerreinen bevinden zich vaak vlakbij natuurgebieden en zijn daarom voor vogels belangrijke potentiële leefgebieden. Een diverse, groene werkomgeving verhoogt de kwaliteit en leefbaarheid van bedrijventerreinen. Dit positieve effect kan rondom bedrijfspanden worden behaald door samen met medewerkers na te denken over hoe een aantrekkelijk buitenterrein eruit ziet voor mensen, vogels en insecten. 

Hittestress en wateroverlast op de loer

Tegenwoordig loopt de gemiddelde temperatuur op bedrijventerreinen op zomerse dagen op tot boven de 40 graden. Tijdens hevige buien kan water moeilijk wegstromen door het vele asfalt en stenen. Van de 3.500 bedrijventerreinen in Nederland is dan ook 87 procent risicogebied voor wateroverlast met nadelige gevolgen voor bedrijfsprocessen. Een biodivers bedrijfsterrein biedt uitkomst omdat bomen koelte geven tijdens warme dagen en regenwater makkelijker door de bodem kan infiltreren. 

Biodiversiteit positief effect op werkomgeving en werkgeluk

Een groene omgeving zorgt voor gezonde medewerkers. Zij gaan in een groene omgeving bijvoorbeeld sneller naar buiten in pauzes. Planten en groen in de werkomgeving zorgen voor hogere tevredenheid en creativiteit en verbeteren het concentratievermogen.  

Effect van vergroeningsacties meten

Door jaarlijks samen met medewerkers vogels te tellen is biodiversiteit een terugkerend thema in het bedrijfsbeleid. Hierbij zijn ideeën van medewerkers voor een groene, gezonde werkomgeving te vertalen naar concrete acties. Het mooie is dat het effect van de vergroeningsacties door de vogeltelling wordt bijgehouden, wat stimulerend werkt.

De online Stimular-wegwijzer Biodiversiteit en bedrijven helpt ondernemers stapsgewijs en doelgericht met het vergroenen van hun bedrijfsterrein > https://www.stimular.nl/doe-het-zelf/biodiversiteit-bedrijven/

Meer binnen de rubriek Klimaat, milieu en duurzaamheid