'Stilstand nieuwbouw zorgt voor focus op onderhoud'

09 MEI 2023 09:00 | ING

Dit is een expertquote van Jan van der Doelen is Sector specialist Building & Construction bij ING Sector Banking.

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Nieuwbouwprojecten geschrapt, bedrijven zoeken manieren om door te bouwen

Steeds meer woningbouwers hebben last van een dalende verkoop van nieuwbouwwoningen. De belangstelling van huizenkopers voor nieuwbouw neemt namelijk af. Door de gestegen rente kan de woonconsument minder lenen, terwijl nieuwbouw duur blijft vanwege de sterk gestegen grond- en bouwkosten. Hierdoor belanden projecten voor nieuwbouwwoningen in de ijskast. Projectontwikkelaars en ontwikkelende bouwers zoeken naar oplossingen voor het werk dat verdwijnt en de gaten die in de productie ontstaan. Dat doen ze op drie manieren:

  • door projecten kleiner te maken,
  • door deze te verkopen aan beleggers (met overigens een afnemende belangstelling als gevolg van de huurregulering) of
  • door te kijken naar andersoortig werk. Vooral de switch naar grootschalig onderhoud is populair. Een valkuil van deze switch kan het noodzakelijke en complexe bewonersmanagement zijn. Dat vereist ervaring en specifiek opgeleide medewerkers.

Positie voor starter verbetert

De Nederlandsche Bank geeft op basis van een recent onderzoek aan dat de betaalbaarheid van woningen voor starters eind 2023 tot 4 procent verbetert en eind 2024 tot 6 procent. De combinatie van lagere prijzen en stijging van inkomen door inflatiecorrecties in lonen zijn hiervoor de belangrijkste redenen. Goed nieuws voor nieuwbouw als de sector erin slaagt om meer projecten rendabel aan te passen voor deze doelgroep. De onderliggende vraag is immers groot genoeg.

Grootschalig onderhoud levert voorspelbare omzet

Naast de mogelijkheid om toch te kunnen blijven doorbouwen (manier ‘1 en 2’ hierboven) zoeken bouwers meer en meer hun heil in het verduurzamen en onderhouden van (huur)woningen. Vooral in opdracht van de woningcorporaties. De corporaties hebben de plicht om in het onderhoud en verduurzaming van hun bezit te investeren.

Voor bouwers betekent dit een meer voorspelbare en stabiele omzet. Maar al te lichtvaardig kan deze switch niet gemaakt worden. Dergelijke grootschalige projecten kennen ook een lange voorbereidingstijd. Ook moet het vertrouwen bij de corporaties aanwezig zijn, vooral op het gebied van bewonersmanagement. Zo moet 70 procent van de bewoners akkoord zijn met de plannen, anders kan de (ver)bouw niet plaatsvinden. Huurderstevredenheid is voor corporaties erg belangrijk, zij worden hierop getoetst door externe toezichthouders.

Kiezen voor meer onderhoud is voorstelbaar maar het grootschalige karakter vereist echt specifieke kwaliteiten van de organisatie en medewerkers. Je richten op nieuwbouw is voor nu uitdagend maar op termijn heeft de markt voldoende potentie. Als daar je kracht ligt is het misschien beter projecten trachten aan te passen.

Meer binnen de rubriek Bouw en techniek