'Verplichte AOV voor zzp'er is een begin maar niet genoeg'

12 APR 2023 13:33 | Vakvereniging HZC

Dit is een expertquote van Chris van Veldhuizen, directeur, Vakvereniging HZC

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Arbeidsongeschiktheidsverzekering zzp'er verplicht, einde nulurencontract | RTL Nieuws

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Karien van Gennip van Sociale Zaken over een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zzp’ers. De aanvullende opmerking dat het “een betaalbare verzekering” wordt, is cruciaal is voor het bereiken van het gewenste doel: een sociaal vangnet ter bescherming. Want de onevenredig hoge kosten voor zzp’ers om zich individueel te verzekeren vormen momenteel de grootste belemmering om die stap te zetten.

Vooropgesteld, een verplichte AOV is een goed én echt nodig doel. De financiële en economische risico’s dat zzp’ers niet of onvoldoende verzekerd zijn een (te) veel voorkomend probleem. Maar het is slechts een begin, want het gaat helaas om veel meer risico’s dan AOV. Bijvooebeeld voor ziekte, pensioen, bedrijfsaansprakelijkheid, rechtsbijstand, inventaris-/gereedschap verzekering, om maar een paar essentiële sociale en economische vangnetten te noemen. Voor de meeste zzp’ers onbetaalbaar op dit moment.

Het beleid moet dus gericht zijn op het breder stimuleren van deze vangnetten. Natuurlijk vanuit het oogpunt van bescherming van de individuele zzp'er. Maar óók om te komen tot een zogenoemd ‘level playing field’, een gelijk speelveld voor zzp’ers en werknemers in loondienst.

In de praktijk van de bouw en infra signaleert HZC regelmatig dat er ergernis bestaat onder werknemers in loondienst over het ervaren van oneerlijke concurrentie door zzp’ers die zich niet verzekeren. En daardoor met lagere tarieven rekenen dan economisch zou moeten als ze de kosten voor die vangnetten mee zouden berekenen.

Voor dat level playing field benoemde HZC op 22 maart in vakblad DeOndernemer dat ook de toenemende eisen vanuit wet- en regelgeving moeten worden meegenomen. Op het gebied van veilig en gezond werken of het hebben en bijhouden van beroep-specifieke kwalificaties en certificering zoals VCA (veiligheid, gezondheid en milieu checklist aannemers) en TCVT (toezicht certificering verticaal transport).

Meer binnen de rubriek Arbeidsmarkt en ondernemen