'Vakantiewoningen transformeren naar permanente woningen helpt woningtekort terugdringen'

21 MEI 2024 07:31 | ING
Dit is een expertquote via ANP Expert Support

Sophie Kraaijeveld

Aanleiding:
Zo verhuur je je huis aan vakantiegangers 

Terwijl het woningtekort hoog is met 390.000 woningen en de komende jaren naar verwachting zal aanhouden, neemt het aantal vakantiewoningen snel toe. Recent heeft demissionair minister Hugo de Jonge een inventarisatie ingesteld om vakantieparken te transformeren naar woonwijken. De nieuwe coalitie heeft in haar akkoord het gedogen van permanente bewoning van vakantiewoningen opgenomen. Dit is een stap in de goede richting om het woningtekort terug te dringen. 

Snellere groei recreatieverblijven dan woningen

De laatste jaren groeit de woningvoorraad minder dan 1 procent per jaar. Tegelijkertijd stijgt sinds 2018 het aantal niet-woningen met een logiesfunctie, dat is een gebouw voor een tijdelijk verblijf, tussen de 2 en 4 procent per jaar. In het eerste kwartaal van 2024 waren er 141.000 niet-woningen met een logiesfunctie. In 2012 waren dat er nog 111.600. Er komen relatief steeds meer vakantieverblijven in Nederland. Zo steeg het aantal recreatieverblijven als percentage van de woningvoorraad eind 2023 naar ruim 1,7 procent.

Vakantiewoning wordt permante woning

Hoewel exacte cijfers niet beschikbaar zijn, wonen naar schatting tenminste 55.000 mensen permanent in een vakantiewoning. Het CBS heeft in opdracht van demissionair minister Hugo de Jonge onderzoek gedaan naar het aantal vakantiewoningen waar de particuliere eigenaar zich ook als bewoner heeft ingeschreven. Op 1 januari 2023 waren dat 19.100 vakantiewoningen.

Om het totale transformatiepotentieel van vakantiewoningen inzichtelijk te maken kunnen eigenaren of VvE’s van vakantiewoningen zich tot eind mei 2024 melden bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarna zal blijken hoeveel vakantiehuizen permanent bewoond kunnen gaan worden.

Voor het terugdringen van het woningtekort zal het transformeren van vakantiewoningen naar permanente woningen een druppel op de gloeiende plaat zijn, maar het is zeker een stap in de goede richting. 

Sophie Kraaijeveld is sector specialist Real Estate bij ING Sector Banking

Meer binnen de rubriek Woningmarkt en vastgoed